Grupul Scolar "Gheorghe Duca" Constanta
Constanta, Constanta

Prezentare

 

 

                       

Unitatea noastră şcolară a fost înfiinţată în 1919 sub denumirea Şcoala de Ucenici  C.F.R. fiind printre primele şcoli de ucenici din Dobrogea.

Începând cu anul 1929, timp de 30 de ani a funcţionat ca şcoală de ucenici specifică transportului feroviar, sub denumirea Şcoala de Elevi Meseriaşi de pe lângă atelierele C.F.R. Palas, Constanţa.

Activitatea instituţiei a fost întreruptă între anii 1958-1967, fiind reînfiinţată la data de 1 august 1967 sub denumirea de Şcoala Profesională de Căi Ferate Palas, Constanţa.

Din 1974 devine Grup Şcolar Căi Ferate Palas, în urma construirii unor spaţii şcolare: clădire liceu, internat, cantină, sală de educaţie fizică. Oferta educaţională se diversifică cuprinzând clase:

 • de liceu;
 • de şcoală profesională;
 • de şcoală de ucenici;

O perioadă este cunoscut sub denumirea de Grup Şcolar Industrial nr. 5, pentru ca între anii 1993-2000 să aibă titulatura de Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, Constanţa.

Din anul 2000 devine Grup Şcolar „Gh. Duca”, ca omagiu adus inginerului Gheorghe Duca (21.01. 1847 – 8.08. 1899),  tatăl fostului prim ministru I. Gh. Duca:

 • în 1869 absolvent L`Ecole Centrale, Franţa;
 • 1869-1881, inginer, inspector, director al Lucrărilor Feroviare din Zona Moldovei;
 • 1881-1888, director al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele, Bucureşti. La data de 2 octombrie 1886 inaugurează noul local al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele;
 • 1888-1895, director general în cadrul Direcţiei Generale C.F.R.;
 • odată cu inaugurarea podului de la Cernavodă, septembrie 1895, se asigură legătura dintre linia Constanţa şi reţeaua de căi ferate a ţării;
 • membru al Congresului Internaţional de Căi Ferate de la Londra;
 • 1896-1899, coordonator şi director al  Direcţiunii Construcţiei Portului Constanţa.

De la 1 septembrie 2010 Şcoala Gimnazială „Marin Sorescu” devine structură a Grupului Şcolar „Gheorghe Duca” și începând cu 1 septembrie 2012 unitatea funcţionează sub denumirea de Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”.

 

 

      În prezent, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” este o instituție cu personalitate juridică ce funcționează cu un număr de 747 elevi ( 441 băieți și 306 fete) și 72 de angajați (46 cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare și 16 posturi de personal nedidactic). Unitatea dispune de o bază materială complexă, punând la dispoziția beneficiarilor actului educațional  următoarele:

 • Ø  laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică)
 • Ø  cabinete (limba și literatura română, limbi străine, geografie, matematică)
 • Ø  ateliere instruire practică (mecanică, electromecanică, electronică-automatizări)
 • Ø  sală de sport
 • Ø  cantină
 • Ø  internat
 • Ø  cabinet medical
 • Ø  cabinet de consiliere și orientare profesională
 • Ø  Centru de documentare și informare

Prin oferta sa educaţională, Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca”, o şcoală modernă, bine ancorată în realitate, compatibilă cu sistemele europene, realizează un proces instructiv educativ complex şi echilibrat în funcţie de competenţele individuale, formând personalităţi autonome, creative, capabile să se integreze în societatea bazată pe competiţia valorilor.

Oferta educațională este una vastă, cuprinzând  atât clase de nivel primar, gimnazial și liceal (seral și frecvență redusă), cât și școală profesională și învățământ postliceal și de maiștri. Dimensiunea europeană a educației este reflectată de proiectele europene implementate la nivelul instituției începând cu anul 2013.

De aceea ne asumăm responsabilitatea de a aduce cadrele didactice şi elevii mai aproape de ceea ce înseamnă a fi un învăţământ european, pentru ca împreună să putem să comunicăm de la egal la egal, fără a ne ascunde în spatele unor sintagme. Şi tot împreună putem să descifrăm ce înseamnă învăţământul de calitate !

Avem un ţel: ”Să devenim un model”, calitatea învăţământului oferit fiind aceea care face diferenţa. Noi ştim că Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”  poate fi o astfel de instituţie.