Scoala Gimnaziala Nocrich
Nocrich, Sibiu

Prezentare

Misiunea şcolii noastre:

''ŞCOALA NOASTRĂ , CASA NOASTRĂ''-O şcoală deschisă tuturor , comunităţii , preocupată de educarea şi dezvoltarea armonioasă a elevilor , care să ofere şanse egale copiilor , indiferent de etnie şi care să promoveze descoperirea şi cultivarea priceperilor , deprinderilor şi a talentului fiecăruia dintre ei, având ca finalitate integrarea lor în societate.

 

Satul Nocrich este atestat documentar de la 1263 , sub numele de ''terra Nogrech'' , ca o localitate întemeiată de coloniştii saşi sprijiniţi de regii maghiari.

Şcoala în limba germană se regăseşte în documentele istorice locale , ca existând încă de la anul 1488. Peste aproximativ 100 de ani , în anul 1578 regăsim şi numele primului învăţător , PETRUS TECHTER.

Şcoala în limba română s-a înfiinţat după anul 1850 , conform tradiţiei orale. Bătrânii satului ştiu că ea funcţiona în casele oamenilor mai înstăriţi , învăţătorul fiind plătit de către părinţii elevilor. Copiii aveau rar cărţi , pentru că erau scumpe faţă de posibilităţile familiilor. Rechizitele de care dispuneau erau două: tăbliţa şi stiloul. Tăbliţa era o bucată de lemn bine lustruit , pe care se scria cu un cărbune , apoi se ştergea cu o cârpă.

Clădirea şcolii româneşti , construită în 1918 este folosită , în prezent , de administraţia locală , fiind sediul Primăriei Nocrich.
Clădirea din strada spre Ghijasa de Jos , numită generic ''Şcoala Germană'' a fost construită la 1780 conform inscripţiei de pe coşul de fum(horn).

Clădirea principală a şcolii a fost sediu de plasă şi prefectură şi a fost construită la 1990 conform planurilor existente în şcoală , în cabinetul de istorie.

În perioada dintre cele două Războaie Mondiale s-au înfiinţat , pe lângă şcoală , clase de meserii (prelucrarea lemnului , ţesut , cusut).

Între anii 1950-1990 a funcţionat şi un internat , care găzduia elevi din satele : Ţichindeal , Ghijasa de Jos , Fofeldea , Ilimbav , Săsăuşi , Ghijasa de Sus , Beneşti , etc.

Între anii 1970-1990 şcoala noastră a avut şi învăţământ în limba germană (secţia germană).

În anul şcolar 1979/1980 s-a aprobat şcolarizarea elevilor de clasa a IX-a şi a X-a -Treapta I de liceu-cu profilul mecanic-agricol. Activitatea a fost sistată în anul şcolar 1989/1990.

În urma demersurilor făcute pe parcursul mai multor ani , în anul şcolar 2000/2001 şcoala noastră a fost desemnată pentru a fi CENTRU DE EXAMEN PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE CAPACITATE.

Începând cu anul 2002 s-au reînfiinţat clase de meserii -profilul textile-pielărie.

Prin Ordinul M.E.C.T. nr. 28472 din 8.03.2006 instituţia noastră a devenit ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NOCRICH şi a şcolarizat elevi în cls. a IX-a şi a X-a pentru meseriile textile-pielărie , până în anul 2006 şi comerţ până în anul 2009.

În prezent instituţia noastră a revenit la titulatura de Şcoala cu clasele I-VIII Nocrich.

(MATERIAL ÎNTOCMIT DE : PROFESOR ISTORIE-MIHULEŢ ACHIM)

Galerie foto

A.E. Sesiune de cominicări. Sesiune de comunicări. A.E. Activitate extraşcolară. Activitate extraşcolară. Activitate extraşcolară. Activitate extraşcolară.