Scoala Gimnaziala Nr.2 Modelu
Modelu, Calarasi

Prezentare

Şcoala este şcoală coordonatoare, din a cărei structură mai fac parte:
- Şcoala cu clasele I - IV Tonea
- Grădiniţa cu program normal „Hărnicuţa” – Tonea

Comunitatea:
Comuna Modelu este aşezată în partea de sud a judeţului Călăraşi, pe malul stâng al braţului Borcea, cuprinsă între comunele: Roseţi la est, Dragalina la nord, municipiul Călăraşi la vest şi judeţul Constanţa la sud, aflându-se la trei km de mun Călăraşi şi intrând în categoria comunelor suburbane. Suprafaţa comunei este de 14407,87 h. În ultimul pătrar al sec. al IX-lea în com. Tonea s-au înfiinţat două noi sate : Model la 1894 şi Gambeta la 1879 prin Hotărârea Ministerului Domeniilor. La începutul sec al XX-lea se remarcă o detaşare a numărului populaţiei satului Model între celelalte sate ale comunei Tonea. Recensământul general al populaţiei din 19 decembrie 1912 arată că în satul Model existau 270 clădiri construite şi 1357 locuitori. La data de 29 decembrie 1930 satul Model număra 1771 locuitori. Felul defectuos în care se făcuse şcolarizarea la începutul sec. al XX-lea se reflecta în 1930 în procentul mare de analfabeţi, 38.7% în satul Model.
În momentul de faţă comuna Modelu se încadrează în categoria zonelor rurale cu oportunităţi economice reduse, principala ocupaţie a locuitorilor fiind agricultura. Foarte multe familii trăiesc din ajutor de şomaj, ajutor social sau alocaţiile copiilor. Pe raza comunei există doar un dispensar medical şi câteva mici magazine. În sat locuiesc alături de români familii de etnie rromă, fapt reflectat şi în populaţia şcolară constituită în procent de 30% din elevi aparţinând acestei etnii.

Şcoala:
Primul învăţător găsit în documentele de arhivă este H. Oprescu. Construcţia localului propriu al şcolii a început în anul 1972 şi a durat până în 1974, fiind dată în folosinţă la 1 septembrie 1974. Primul director al unităţii a fost profesor Negoiţă Petre, ca director adjunct, şcoala fiind subordonată Şcolii nr. 1 Modelu. În actualul local al şcolii se află 8 săli de clasă la etajele 1 şi 2 iar la parter se află un laborator de fizică – chimie, cancelaria, secretariatul, biblioteca. Sălile de clasă sunt spaţioase, luminoase şi toate au o destinaţie precisă fiind amenajate şi decorate pentru a oferi un mediu ambiental cât mai plăcut şi propice învăţării. În anul şcolar 2011-2012 şcoala funcţionează cu 7 clase pentru învăţământul primar şi 10 clase pentru învăţământul gimnazial.

Galerie foto

Eminescu - aniversare