Scoala Gimnaziala Balvanesti
Balvanesti, Mehedinti

Prezentare

ANUNT

Nr. 214/02.11.2016

Scoala Gimnaziala Balvanesti, cu sediul în comuna Bâlvănești, județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor II (cu atribuții de fochist) în baza HG 286/2011 si HG 1027/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Bâlvănești, județul Meedinți, și constă în:

-Proba scrisă , 02.12.2016, ora 10,00

-Interviul, 05.12.2016, ora 11,00

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească condiții generale conform art. 3 din al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

-studii generale

-vechime minimă 2 ani

-cursuri de fochist cu autorizație ISCIR finalizate sau in curs de finalizare.

Data limită petru depunerea dosarelor: 21.11.2016, ora 13,00

Persoană de contact: Dragomirou Oana, tel: 0740338103

Director,

prof. Dragomiroiu Oana Mirela

 

 

Prezentarea Școlii Gimnaziale Bâlvănești


Şcoala Gimnazială Bîlvăneşti  funcţioneazǎ ca instituţie publicǎ cu personalitate juridicǎ. Şcoala mai are arondate şcolile cu clasele  I-IV  în satele: Bîlvăneştii de Jos, Pîrlagele  şi  grădiniţe la: Bîlvăneştii de jos, Pîrlagele.


Şcoala Gimnazială  Bîlvăneşti se gǎseşte la o distanţǎ de 25 km de Drobeta Turnu Severin. Legǎtura cu Drobeta Turnu Severin se poate face prin transportul cu autobuzul de la Drobeta Turnu Severin pe ruta Balta o dată pe zi şi cu maxi-taxi tot o dată pe zi.


VIZIUNEA  ŞCOLII

Şcoala noastră reprezintă spaţiul unde are loc un schimb intercultural de valori, într-o manieră activă, caracterizată prin participare şi implicare, este o instituţie care oferă şanse egale pentru toţi copiii. Obiectivul fundamental al instrucţiei şi educaţiei este formarea personalităţii elevului, cu multiple posibilităţi de afirmare şi de satisfacere a cerinţelor crescânde ale societăţii contemporane.

Şcoala noastră are în centrul atenţiei sale elevul – fiinţă sensibilă, uneori lipsită de educaţie, datorită mediului familial din care provine (stare socială precară, mentalităţi, atitudini depăşite ale părinţilor faţă de procesul de învăţământ sau familii dezorganizate) şi de aceea factorii implicaţi în educaţie trebuie încurajaţi să iniţieze noi abordări, modele de comportament şi sisteme adaptate noilor împrejurări.

Şcoala pune accent pe activităţile educative şcolare şi extraşcolare care dezvoltă creativitatea, imaginaţia, interesul faţă de şcoală, spiritul de echipă şi pregătirea elevilor pentru integrarea lor în colectivitate şi societate. Eficienţa procesului instructiv-educativ este asigurată şi de activitatea consilierului educativ la nivelul unităţii şcolare, în absenţa unui consilier şcolar care este de strictă necesitate, ţinându-se cont de mediul socio-cultural din care provin unii elevi. Pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse, pentru optimizarea şi perfecţionarea activităţilor educative, fiecare disciplină de învăţământ dispune şi pune la dispoziţia elevilor o gamă variată de materiale didactice şi mijloace de învăţământ.


MISIUNEA  ŞCOLII

Şcoala noastră este un loc unde elevii învaţă importanţa cunoaşterii şi înţelegerii aptitudinilor, preferinţelor şi valorilor proprii pentru alegerea traseului educaţional şi profesional. Este locul în care elevii sunt învăţaţi să cultive frumuseţea relaţiilor interumane şi unde ei trebuie să se simtă acasă.