Scoala Gimnaziala Beica de Jos
Beica de Jos, Mures

Prezentare

Școala Gimnazială Beica de Jos se află situată în Beica de Jos, comuna cu același nume, județul Mureș. Satul Beica de Jos este așezat la 10 km. de orașul Reghin și 40 km. de reședința de județ Târgu-Mureș.

Şcoala Gimnazială Beica de Jos se caracterizează prin situarea într-un punct strategic, unde se află întretăierea de drumuri care vin de pe valea Chiherului şi Valea Urisiului, având elevi care provin din  șapte sate : Beica de Jos, Beica de Sus, Căcuciu, Sânmihaiul de Pădure, Şerbeni, Nadăşa și Habic- sat aparţinător comunei Petelea.

În comuna Beica de Jos funcționează din anul școlar 2015-2016 următoarele unități școlare:

v  Școala Gimnazială Beica de Jos clasele O-VIII secția română

v  Grădinița cu program normal Beica de Jos

v  Grădinița cu program normal Beica de Sus

v  Școala Primară Nadășa

v  Școala Primară Șerbeni, care a fuzionat cu Căcuciu

v  Grădinița cu program normal Șerbeni, care a fuzionat cu Căcuciu și Sânmihaiu de Pădure.

Şcoala Gimnazială Beica de Jos dispune de două corpuri de clădire. Şcoala nouă fiind construită în anul 1976, noul corp de clădire  care are un număr de 6 săli de clasa cu o suprafaţă medie a claselor de 40 m2, laborator AEL, sala profesorală, secretariat şi direcţiune. Holurile şcolii sunt spaţioase şi luminoase, dar un inconvenient este faptul că curtea şcolii este mică în comparaţie cu numărul de elevi. Cel de-al doilea corp de clădire are un număr de cinci săli de clasă cu o suprafaţă medie de 60 m 2, spaţioase, luminoase dar sunt într-o clădire veche care este foarte înaltă şi nu poate asigură un confort suficient de bun. În general starea clădirilor se prezintă în condiţii acceptabile. Şcoala Gimnazială Beica de Jos a suferit numeroase modificări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi cadrelor didactice. La sfărșitul anului 2014, începutul anului 2015, Școala Gimnazială Beica de Jos a fost reabilitată termic și reparată printr-un proiect obținut de Primăria comunei Beica de Jos. În ceea ce priveşte confortul termic din cadrul Şcolii Gimnaziale Beica de Jos trebuie amintit faptul că şcoala nouă dispune de încălzire centrală pe lemne. În celelalte şcoli încălzirea se realizează prin prin sobe  care folosesc combustibil solid, lemn. S-au efectuat renovări exterioare, s-a introdus apa curentă în toate şcolile comunei şi s-au construit puncte sanitare pentru igiena elevilor.

În comună își desfășoară activitatea un număr de 22 de cadre didactice, 6 cadre nedidactice (5 îngrijitoare, 1 muncitor întreținere/fochist) și un cadru didactic auxiliar (cu funcțiile de secretar,administrator patrimoniu, bibliotecar) care se îngrijesc de educația unui număr de 265 elevi (preșcolari și școlari).

Posturile didactice din comună în anul școlar 2016-2017 sunt ocupate de cadre didactice calificate. Din totalul de 22 de cadre didactice, 14 sunt titulari şi 8 suplinitori calificaţi.  Personalul didactic existent în unităţile noastre este bine pregătit, are multă experienţă didactică.

Școala noastră își propune să ofere elevilor o educație de calitate, într-un cadru școlar care să răspundă nevoilor acestui secol. Avem o școală deschisă pentru toți cetățenii comunității. Scopul instituţiei este formarea unui om educat, civilizat, capabil de a se integra în societate cu un comportament democratic bazat şi pe respectarea valorilor moral-creştine.

Oferta educaţională a şcolii este corespunzătoare nevoilor elevilor. Cadrele didactice sunt bine pregătite şi se preocupă de progresul fiecărui elev în parte şi asigură evaluarea ritmică şi transparentă. În procesul de învăţământ se utilizează materiale didactice şi manual ( documentare tematice) corespunzătoare nivelelor de studiu începători, avansaţi, performanţi. În instituţie se respectă orarul, se asigură zilnic, în timpul derulării programului, securitatea elevilor.