Școala Gimnazială ,, Nicolae Bălcescu ”
Oradea, Bihor

Prezentare

Data înfiinţării:

Clădirea veche, de pe strada Mihai Viteazul a fost inaugurată în anul 1786, ca şcoală a comunității evreieşti orădene, iar clădirea nouă, de pe strada Erou Marius Cosma, în anul 1965.
Documente care dovedesc înfiinţarea şcolii: pentru clădirea veche, – anuarul şcolii în limba maghiară din anul 1906/1907 (tipărit), iar pentru clădirea nouă recepţia lucrării în anul 1965.

Bazele şcolii au fost puse încă din anul 1786, când populaţia evreiască orădeană a înfiinţat o şcoală primară. Ea a funcţionat până în 1870, an în care s-a transformat în şcoală particulară.

Din anul 1882 a ajuns din nou sub jurisdicţia comunităţii evreieşti. În anul 1888 a fost înfiinţată Şcoala Civilă de Băieţi, iar în anul 1897, Şcoala Civilă de Fete. Ambele au funcţionat în vechea clădire a şcolii. În 1891 Şcoala Civilă de Băieţi a fost zidită pe str. Mihai Viteazul, iar Şcoala Civilă de Fete pe str. Cuza Vodă, în anul 1897. Din anul 1922/1923 predarea se face în limba română;

În anul şcolar 1928/1929 aceste şcoli civile s-au transformat în gimnazii cu 4 clase, iar din anul 1929/1930 au funcţionat ca gimnazii cu trei clase.

În funcţionarea şcolii s-au semnalat şi unele întreruperi. Dacă între anii 1882-1943 şcoala funcţionează continuu, anul şcolar 1943/1944 a fost incomplet, clădirea de pe str. Mihai Viteazul devenind ghetou, iar clădirea de pe str. Cuza Vodă devenind tâmplărie. Mai târziu Şcoala de Băieţi a devenit depozit de vechituri. În această perioadă s-au adus mari pagube şcolii: clădirea distrusă, mobilier distrus, aceeaşi soartă având-o şi arhiva. Mulţi dintre profesori au fost internati în lagăr. În anul 1965 s-a terminat construcţia noului local de Şcoală pe str. Erou Marius Cosma nr. 8, unde trec clasele V-VIII, clasele I-IV rămânând în clădirea de pe str. M. Vitezul, iar clădirea din str. Cuza Vodă trece la Liceul Pedagogic.

Localul actual îl reprezintă clădirea de pe str. Erou Marius Cosma nr. 8, unde se află aproximativ 75% din efectivul Şcolii și unde se află și sediul administrativ și localul de pe str. Mihai Viteazul nr.2. Din 1965 până în anul 2000 școala a purtat denumirea de Şcoala Generală Nr. 8 Oradea.

În Consiliul profesoral din 23.11.1998, învăţătorul Iosif Dorel Mureșan propune ca școala să  poarte un nume, nume susceptibil de a individualiza spiritual școala și de a-i da anumite repere în demersurile educative pe care le întreprinde (Ziua Şcolii, sărbătorirea evenimentelor legate de viaţă și activitatea unor personalităţi marcante ș.a.)

Așa s-a hotărât ca, începând cu anul 2000, Şcoala Generală Nr. 8 Oradea să poarte numele patriotului, revoluţionarului și istoricului Nicolae Bălcescu, în sprijinul acestei opţiuni evidenţiindu-se câteva contribuţii ale personalităţii acestuia la istoria și cultura neamului.

Galerie foto

În cadrul Programului Mondial Eco - Școala elevii clasei a IV-a C au desfășurat actiuni de ecologizare a malului râului Crișul Repede  În săptămâna Şcoala altfel, în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun" (joi, 9 aprilie 2015), elevii clasei I C de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu", îndrumaţi de prof. Bunta Simona, s-au gândit să petreacă cu părinţii lor momente speciale la Atelierul de Paşte. Elevii clasei I C întind o mână de ajutor celor aflați în nevoi, le aduc semenilor noştri bucuria Naşterii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos" Elevii clasei pregătitoare C au pregătit împreună cu părinții lor o salată de fructe gustoasă. La sfârșitul activității fiecare copil a primit diploma „ Cel mai bun cofetar„ Elevii sculptează în fructe și legume.... Elevii sculptează în fructe și legume....participă la Carnavalul Toamnei. Elevii sculptează în fructe și legume....participă la Carnavalul Toamnei. Elevii sculptează în fructe și legume....participă la Carnavalul Toamnei.