Scoala Gimnaziala AURELIAN STANCIU Salcea
Salcea, Suceava

Prezentare

 

  • - Şcoala Salcea

Are în componenţa sa două localuri care cuprind 16 săli de clasă ce sunt organizate după cum urmează :

  - 13 săli de clasă organizate pentru învăţământul în două schimburi : 5 săli de clasă  pentru ciclul primar ( 8 00 - 12 00 ) ; 8 săli de clasă pentru ciclul gimnazial ( 8 00 - 14 00 ) , acestea sunt organizate pe arii curriculare;

 - o sală de clasă este amenajată ca laborator AeL;

 - 2 săli de clasă sunt în corpul vechi al şcolii

Alte spaţii necesare procesului de învăţământ :

       - Cancelarie profesori - 1                       

       - Sală de sport amenajată - 1

       - Birou director - 1

       - Birou secretariat - 1

       - Birou contabilitate - 1

       - Birou administrator - 1

       - Sală de sport amenajată - 1

       - Bibliotecă cu un fond de carte de 13.120 volume şi sală de lectură - 1

       - Grup social - 1

   Mobilierul din şcoală este foarte vechi, fiind impropriu aplicării metodelor moderne de predare bazate pe lucru în echipe sau grupe valorice. Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ este deficitară. Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, şcoala dispune de un teren de fotbal, un teren de handbal, un teren de tenis de câmp, care este marcat şi pentru jocul de volei.

  Grădiniţa cu Program Normal Salcea are patru săli de clasă, în care activitatea se desfăşoară în  două schimburi, o sală cu destinaţia de cancelarie şi un grup social modern. Mobilierul adaptat nevoilor preşcolarilor a fost primit din partea unei fundaţii din Olanda.

- Şcoala Prelipca       Localul şcolii cuprinde 7 săli de clasă organizate astfel :

 - 4 săli de clasă organizate pentru învăţământ în două schimburi : dimineaţă ( 800 - 1200 ) pentru ciclul  primar; după-amiază ( 1300 - 1900 ) pentru ciclul gimnazial, organizate pe arii curriculare - Ştiinţe, Limbă  şi comunicare, Om şi societate;

 - o sală este amenajată pentru desfăşurarea orelor din cadrul opţionalului„Geoinformatică", dotată cu 8 calculatoare şi o imprimantă;

- o sală este destinată învăţământului preşcolar, cu activitate în două schimburi ;

- o sală destinată orelor de educaţie fizică, care nu este dotată corespunzător.

Alte spaţii necesare procesului de învăţământ :

   - Cancelarie profesori  - 1                            

   - Cabinet director   -  1

   - Bibliotecă - 1 cu un fond de carte de 1528 de volume

   - Grup social - 1 

   - Magazie combustibil -  1

     Mobilierul şcolii a fost donat de o fundaţie din Elveţia şi este adaptat la nevoile elevilor, fiind funcţional şi modern. Şcoala dispune şi de un teren de sport de dimensiunile unui teren de handbal. Dotarea cu mijloace de învăţământ moderne este deficitară.

                     

  • - Şcoala Văratec

      Localul şcolii cuprinde 5 săli organizate astfel :

  - 4 săli de clasă organizate pentru învăţământ în două schimburi : dimineaţă ( 800 - 1200 ) pentru ciclul  primar; după-amiază ( 1300 - 1900 ) pentru ciclul gimnazial, organizate pe arii curriculare - Ştiinţe, Limbă  şi comunicare, Om şi societate;

- o sală cu destinaţie de cabinet metodic pentru învăţământul primar

Alte spaţii necesare procesului de învăţământ :

   - Cancelarie profesori  - 1                           

   - Cabinet director   -  1

   - Bibliotecă - 1 cu un fond de carte de 4.900 de volume

   - Grup social - 1 

   - Magazie combustibil -  1

   Mobilierul şcolii a fost donat de o fundaţie din Olanda şi este adaptat la nevoile elevilor, fiind funcţional şi modern. Dotarea cu mijloace de învăţământ moderne este deficitară.

       Grădiniţa cu Program Normal Văratec, funcţionează într-o clădire veche, cu o singură sală de clasă, cu un program în două schimburi.                 


    Primele forme de organizare a învăţământului în oraşul Salcea îşi au începuturile înainte de unirea Principatelor  - 1857 - când este atestată documentar prima şcoală din Salcea.

    Organizarea actuală a Şcolii cu clasele I - VIII nr. 1 Salcea, cuprinde trei spaţii şcolare: şcolile din Prelipca, Salcea şi Văratec care au fiecare un trecut aparte. În aceeaşi organizare funcţionează şi grădiniţele de pe lângă şcolile mai sus amintite.

     În ceea ce priveşte şcoala din cartierul Salcea, aceasta a cunoscut o relativă dezvoltare la sfârşitul secolului al XIX lea, când în sat funcţionau două clădiri destinate  şcolii, însă improprii unor astfel de activităţi. De aceea, în 1914, a fost finalizată o clădire cu patru săli de clasă. În perioada interbelică numărul de elevi a crescut şi s-a ajuns, în 1934 la 7 clase. În 1979 a fost finalizată actuala clădire a şcolii cu 14 săli de clasă, care asigura spaţiul necesar pentru şcolarizarea elevilor în învăţământul obligatoriu de 10 clase. În intervalul 2002 - 2006, în cadrul şcolii a funcţionat o Şcoala de Arte şi Meserii cu profil textil care a asigurat calificarea unui număr important de elevi.

   Modernizarea şcolii din Salcea a început în 2005 când a fost realizat un  sistem de încălzire bazat pe o centrală alimentată cu gaz metan şi a continuat pe parcursul anilor 2006 - 2007, cu: construirea unui spaţiu destinat bibliotecii, cu o sală de lectură, cu un grup social modern, cu un gard nou ce împrejmuieşte curtea şi cu înlocuirea acoperişului şcolii.

   Grădiniţa din Salcea funcţionează într-o clădire veche de peste 100 de ani, cu patru săli de clasă, modernizată în cursul anului 2007. Investiţiile au constat în înlocuirea acoperişului, construirea uni grup social modern, renovarea sălilor de clasă şi montarea de tâmplărie PVC cu geam termopan.

    Despre învăţământ organizat, în satul Prelipca, putem vorbi o dată cu anul 1893, aşa cum arată documentele păstrate în arhiva şcolii. Activitatea didactică s-a desfăşurat până în 1918, în case închiriate de primărie, total necorespunzătoare, de către cadre didactice cu statut de suplinitor. Din 1918 până în 1936 şcoala şi-a desfăşurat activitatea în clădirea fostului pichet de grăniceri, sub îndrumarea a doi învăţători titulari. În 1936 s-a construit un local de şcoală cu două săli de clasă şi o cancelarie. La această clădire s-au mai adăugat alte trei săli de curs în 1965. În 1982 s-a construit încă o sală de clasă destinată grădiniţei.

     La sfârşitul anului 2007 au fost date în folosinţă o sală având drept destinaţie desfăşurarea orelor de Geoinformatică, un teren de sport şi un grup social modern. Investiţiile de la sfârşitul anului 2007 au cuprins şi înlocuirea acoperişului şcolii, care data din 1982 şi a tâmplăriei exterioare care era din 1965. Şcoala are autorizaţie sanitară de funcţionare încă din anul 2000.

   În  cartierul Văratec, şcoala a funcţionat la început ( 1890 ) într-o casă veche. Primul învăţător a fost Grigore Carja. Situaţia nu s-a schimbat prea mult în prima jumătate a secolului XX. Anul 1962 avea să aducă schimbarea mult aşteptată - darea în folosinţă a unui spaţiu de învăţământ generos - cu cinci săli de clasă. Grădiniţa din Văratec funcţionează într-un local care nu mai satisface nevoile actuale de desfăşurare în bune condiţii a actului educativ. Primăria are un proiect pentru construirea unui nou spaţiu destinat grădiniţei.

   La sfârşitul anului 2007, au fost recepţionate lucrările de modernizare a şcolii care au constat în: înlocuirea tâmplăriei exterioare şi a celei interioare, lambrisarea şi parchetarea a două săli de clasă, realizarea unui grup social, a gardului ce împrejmuieşte curtea şcolii şi a aleilor.  

    Primele forme de organizare a învăţământului în oraşul Salcea îşi au începuturile înainte de unirea Principatelor  - 1857 - când este atestată documentar prima şcoală din Salcea.

    Organizarea actuală a Şcolii cu clasele I - VIII nr. 1 Salcea, cuprinde trei spaţii şcolare: şcolile din Prelipca, Salcea şi Văratec care au fiecare un trecut aparte. În aceeaşi organizare funcţionează şi grădiniţele de pe lângă şcolile mai sus amintite.

     În ceea ce priveşte şcoala din cartierul Salcea, aceasta a cunoscut o relativă dezvoltare la sfârşitul secolului al XIX lea, când în sat funcţionau două clădiri destinate  şcolii, însă improprii unor astfel de activităţi. De aceea, în 1914, a fost finalizată o clădire cu patru săli de clasă. În perioada interbelică numărul de elevi a crescut şi s-a ajuns, în 1934 la 7 clase. În 1979 a fost finalizată actuala clădire a şcolii cu 14 săli de clasă, care asigura spaţiul necesar pentru şcolarizarea elevilor în învăţământul obligatoriu de 10 clase. În intervalul 2002 - 2006, în cadrul şcolii a funcţionat o Şcoala de Arte şi Meserii cu profil textil care a asigurat calificarea unui număr important de elevi.

   Modernizarea şcolii din Salcea a început în 2005 când a fost realizat un  sistem de încălzire bazat pe o centrală alimentată cu gaz metan şi a continuat pe parcursul anilor 2006 - 2007, cu: construirea unui spaţiu destinat bibliotecii, cu o sală de lectură, cu un grup social modern, cu un gard nou ce împrejmuieşte curtea şi cu înlocuirea acoperişului şcolii.

   Grădiniţa din Salcea funcţionează într-o clădire veche de peste 100 de ani, cu patru săli de clasă, modernizată în cursul anului 2007. Investiţiile au constat în înlocuirea acoperişului, construirea uni grup social modern, renovarea sălilor de clasă şi montarea de tâmplărie PVC cu geam termopan.

    Despre învăţământ organizat, în satul Prelipca, putem vorbi o dată cu anul 1893, aşa cum arată documentele păstrate în arhiva şcolii. Activitatea didactică s-a desfăşurat până în 1918, în case închiriate de primărie, total necorespunzătoare, de către cadre didactice cu statut de suplinitor. Din 1918 până în 1936 şcoala şi-a desfăşurat activitatea în clădirea fostului pichet de grăniceri, sub îndrumarea a doi învăţători titulari. În 1936 s-a construit un local de şcoală cu două săli de clasă şi o cancelarie. La această clădire s-au mai adăugat alte trei săli de curs în 1965. În 1982 s-a construit încă o sală de clasă destinată grădiniţei.

     La sfârşitul anului 2007 au fost date în folosinţă o sală având drept destinaţie desfăşurarea orelor de Geoinformatică, un teren de sport şi un grup social modern. Investiţiile de la sfârşitul anului 2007 au cuprins şi înlocuirea acoperişului şcolii, care data din 1982 şi a tâmplăriei exterioare care era din 1965. Şcoala are autorizaţie sanitară de funcţionare încă din anul 2000.

   În  cartierul Văratec, şcoala a funcţionat la început ( 1890 ) într-o casă veche. Primul învăţător a fost Grigore Carja. Situaţia nu s-a schimbat prea mult în prima jumătate a secolului XX. Anul 1962 avea să aducă schimbarea mult aşteptată - darea în folosinţă a unui spaţiu de învăţământ generos - cu cinci săli de clasă. Grădiniţa din Văratec funcţionează într-un local care nu mai satisface nevoile actuale de desfăşurare în bune condiţii a actului educativ. Primăria are un proiect pentru construirea unui nou spaţiu destinat grădiniţei.

   La sfârşitul anului 2007, au fost recepţionate lucrările de modernizare a şcolii care au constat în: înlocuirea tâmplăriei exterioare şi a celei interioare, lambrisarea şi parchetarea a două săli de clasă, realizarea unui grup social, a gardului ce împrejmuieşte curtea şcolii şi a aleilor.  

Galerie foto