Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Focsani
Focsani, Vrancea

Activităţi

RAPORT FINAL

PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL-SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN”

AN SCOLAR 2015-2016

1. Denumirea unitatii de invatamant:

Scoala Gimnaziala „Alexandru Vlahuta” Focsani

 

2. Numărul de activităţi derulate:

În săptămâna 18-22 aprilie 2016, în cadrul programului ,,Școala altfel-Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, în Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuta”Focsani s-au desfășurat,  sub îndrumarea cadrelor didactice, 121  activități.

 

3.  Tipul de activităţi derulate:

La nivelul școlii noastre s-au derulat multe tipuri de activități: cultural- artistice, sportive, voluntariat, ateliere de lucru, excursii, vizionari de filme etc.)în care au fost implicați toți elevii școlii din ciclul  primar și gimnazial.

Activitatile s-au stabilit la nivelul CP, la nivelul fiecărei clase, la sugestia elevilor.

Activitățile din cadrul proiectului au acoperit o gamă vastă și variată de preocupări și interese ale elevilor, dintre care se pot aminti:

 

-          Muzee importante din oras(istorie, stiintele naturii)-parteneriat cu muzeele din oras

-          Activitati de educatie rutiera-parteneriat cu IPJ Vrancea

-          Sarbatorile pascale – insemnatate, traditii si obiceiuri, incondeiere de oua etc.

-          Dezvoltarea armonioasa prin intreceri sportive

-         Cartea-comoara de invataturi – parteneriat cu Biblioteca Judeteana

-     Ziua Portilor deschise la Brigada de artilerie-parteneriat cu brigada „Al.I.Cuza” Focsani

-         Vizionare de filme si piese de teatru-parteneriat cu Ateneul „Mr. Ghe. Pastia” Focsani

-          Stil de viață sănătos

-     Matematica distractiva

-          Protecția mediului înconjurător – Ziua Pamantului-22 aprilie

-          Rolul artelor in viata elevilor - voluntariat

-          Simfonia Primaverii-expozitii florale

-     Ziua Portilor Deschise la liceele din oras-orientare scolara

 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):

În activitățile desfășurate în săptămâna 18-22aprilie au fost implicați toți elevii școlii,  coordonați de profesorii  școlii(31 profesori), toți implicându-se și asumându-și responsabilități. Resursele materiale necesare desfășurării activităților propuse au fost asigurate la nivelul fiecărei clase prin contribuția cadrelor implicate și prin aportul părinților și copiilor.

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei):

În activitățile desfășurate de elevii școlii noastre au fost implicați parteneri socio-culturali de la nivelul municipiului Focsani, astfel: Muzeul de Istorie, Biblioteca Judeteana-filiala Sud, IPJ Vrancea, Brigada  mecanizata „Al. I. Cuza”, Biserica, Ateneul Popular, liceele din Focsani.

 

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ):

Activităților din cadrul programului,,Școala altfel” s-au desfășurat în sălile de clasă și laboratoarele școlii, dar și în afara școlii (Muzeul de Istorie al Municipiului  Focsani, Ateneul Popular „Mr. Ghe. Pastia” Focsani, UM 1470 Focsani, Cinema Carrefour, Maramures).

 

7. Obiectivele urmărite:

-          Familiarizarea cu activități de tip nonformal, informal;

-          Cultivarea spiritului de echipa, a solidaritatii, a tolerantei;

-          Asumare de responsabilități;

-          Satisfacerea curiozității și a setei de cunoaștere;

-     Promovarea educatiei pentru valori civice, cultural-artistice, sanatate, mediu. Voluntariat

-    Pastrarea identitatii si a traditiilor

 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii:

Activitățile organizate și desfășurate în cadrul programului au fost evaluate și apreciate de fiecare cadru didactic organizator, prin:

-          discuții cu organizatorii;

-          observație directă;

-          observație participativă;

-          impresii ale celor implicați;

-         aplicarea de chestionare definitorii pentru gradul de implicare, interes și satisfacție pentru elevii participanți;

-          impresii și aprecieri ale partenerilor implicați în activitățile proiectului.

 

9. Rezultate înregistrate:

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării acestor activități s-au materializat in:

-    fotografii, desene, diplome

-   expozitii, jurnale de calatorie

-  hand-made-uri

 

10. ANALIZA SWOT:

 

a. Puncte tari:

1. Resursa temporală suficientă.

2. Implicare activa,  atât a elevilor cât și a cadrelor didactice.

3. Plierea pe interesele elevilor.

4. Activitati atractive, cu tematica diversa.

5. O  formă de socializare.

 

b. Puncte slabe:

1. Lipsa unui buget alocat acestui program.

2. Imposibilitatea participarii tuturor elevilor la excursii sau spectacole, datorita situatiei

financiare dificile.

3. Implicare selectiv - speculativă în activități.

 

 

c. Oportunităţi:

1. Conștientizarea faptului că există alternative viabile care să contribuie la ameliorarea

rezultatelor învățării;

2. Implicarea parintilor si a partenerilor educationali in activitati;

3. Armonizarea diferitelor tipuri de activități în beneficiul elevilor.

 

d. Ameninţări:

1. Lipsa evaluării ca factor mobilizator,  de întărire și ierarhizare.

2. Lipsa suportului financiar ar putea conduce la neimplicarea elevilor in activitati

e. Recomandări, sugestii:

a.       Perceperea acestor tipuri de activități ca pe o alternativă care merită încercată și îmbinată cu activitatea de tip formal instituțional.

b. Încercarea de a îmbina aceste tipuri de activități în scopul  relansării apetitului pentru învățătură și o mai bună mobilizare a tuturor elevilor.

c.       Urmărirea elevilor pe parcursul unor astfel de activități pentru o mai bună cunoaștere a lor și pentru creșterea sintalității colectivelor de elevi.

 

11. Anexe:

a. Fotografii

b. Expoziții de fotografie și pictură

e. Îmbogățirea portofoliilor elevilor și ale cadrelor

 

 

 

Intocmit,

Consilier educativ Andreea Virna