Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Focsani
Focsani, Vrancea

Dotări

RESURSE  MATERIALE ŞI FINANCIARE

Școala dispune de :

- 12 săli de clasă

- 2 laboratoare: 1 fizică, 1 biologie-chimie

- 2 cabinete: 1 informatică, 1 limbi moderne

- 1 bibliotecă cu un nr. de 7896 volume

- teren de sport

Lipsa unei săli de sport proprie face dificilă desfășurarea orelor de sport ,pe timp rece, în bune condiții.

Ca şi tehnică în dotare dispunem de: 29 calculatoare : 16 în cabinetul de informatică, 1în lab. de fizică, 1limbi moderne,2 bibliotecă, unele săli de clasă, personalul auxiliar, 3 videoproiectoare din care două în laboratoare unul putând fi folosit în fiecare sală de clasă, Xerox, cameră video etc.

Sălile de clasă sunt prevăzute cu mobilier individual, uşor de utilizat la activităţile de lucru pe grupe, excepţie făcând doar două săli de clasă pe care le-am reamenajat din acest an şcolar pentru a putea introduce în programul de dimineaşă clasele a V-a şi a VI-a – una din dorinţele părinţilor exprimate în diferite chestionare.

Lipsa unui bibliotecar a făcut destul de grea activitatea de procurare şi repartizare a manualelor. Cu toate aceste neajunsuri am reuşit să începem anul şcolar fără probleme în ceea ce priveşte necesarul de manuale.