Liceul Teoretic " D.Zamfirescu " Odobesti
Odobesti, Vrancea

Alte date

Documente arhivate :

       Planul managerial 2010 - 2011

       Planul managerial operativ pe semestrul I

       Raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei

       Starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2009 - 2010