Colegiul Tehnic "Gen. Gheorghe Magheru" Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Conducerea

Director: dr. ing. prof.  Buzera Marius

Director adj: prof. ing. Vulpe Carmen Rodica