Colegiul Tehnic "Gen. Gheorghe Magheru" Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Prezentare

Cu un început modest, funcţionând sub denumirea de Liceul de Chimie, cu clase de profil chimie industrială şi mecanică, cu ateliere şi o bază materială redusă, şcoala noastră a beneficiat de profesori cu o înaltă ţinută profesională, care s-au desprins din corpul profesoral al Liceului de construcţii ca: Novac Ion – directorul liceului timp de 11 ani, Rădoi Titu – profesor cu renume în învăţământul gorjean, Cojocaru Ion, Popescu Maria, Ion Sanda, Nicolae Popescu şi alţii.

Diversificându-şi profilurile, funcţionând şi cu clase de şcoală profesională, liceul se transformă în Grupul Şcolar de Chimie Tg-Jiu, ajungând ca pe parcurs să înveţe elevi în 32 de clase, dintre care 16 de liceu zi, 3 liceu seral, 9 de şcoală de arte şi meserii şi 4 şcoală de maiştri.

Datorită activităţii depuse de corpul profesoral în pregătirea elevilor, mulţi dintre absolvenţii acestei şcoli au terminat cursurile învăţământului superior şi al învăţământului postliceal, unii dintre ei lucrând în străinătate.

Începând cu 16 decembrie 1995 liceul s-a numit Grupul Şcolar „Gheorghe Magheru”, iar conform Ordinului ministrului nr. 2434 din 22 octombrie 2007, a devenit Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”. Noi, dascălii acestei şcoli, ne aplecăm cu dragoste şi devotament asupra tinerilor ce învaţă aici, modelându-i în aşa fel încât să devină oameni de înaltă ţinută morală şi profesională, capabili să construiască o societate prosperă şi modernă.

Elevii demonstrează pregătirea temeinică la toate obiectele de învăţământ, obţinând rezultate la multe concursurile ştiinţifice, culturale şi sportive. Astfel, aceştia câştigă an de an numeroase premii la nivel judeţean şi naţional la Olimpiadele din aria curriculară tehnologii, la concursurile de chimie, matematică sau biologie.

Baza materială se compune dintr-o bibliotecă cu peste 17.500 de volume, 15 săli de clasă, 7 laboratoare şi cabinete, 3 ateliere şcoală.

Şcoala se bucură de o colaborare fructuoasă cu SC ARTEGO SA Tg-Jiu, care acordă bursă de merit în valoare de 200 RON/lună tuturor elevilor de liceu care au medie generală semestrială cel puţin 9,50, 10 la purtare şi nicio absenţă. De asemenea, SC ARTEGO SA, ajută şcoala pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi pentru organizarea diferitelor activităţi cultural-educative.