Centru Scolar pentru Educaţie Incluziva Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Informaţii utile

Contact:

 Tel. & Fax: 0253/226289

Email: cseitgjiu@yahoo.com

 

          În cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, funcționează Comisia Internă de Evaluare Continuă care funcționează pe întreaga perioadă a anului școlar venind în sprijinul copiilor cu CES din învățământul special și special integrat, precum și al familiilor și cadrelor didactice care desfășoară activitate didactică și terapeutică cu aceși copii.

Comisia Internă de Evaluare Continuă are următoarele atribuţii:

a) promovează educaţia incluzivă;

b) urmăreşte evoluţia şcolară şi evaluează aplicarea planurilor de servicii individualizat pentru copiii cu CES din unităţile de învăţământ special şi de masă;

c) avizează rapoartele de monitorizare privind aplicarea planurilor de servicii individualizat pentru copiii cu CES din învăţământul special sau integraţi în învăţământul de masă, realizate de cadrele didactice itinerante şi de sprijin sau de profesorii de psihopedagogie specială, şi formulează propuneri privind revizuirea planurilor, în funcţie de evoluţia beneficiarului;

d) transmite COSP dosarul complet al copiilor cu CES din învăţământul special şi special integrat, însoţit de recomandări privind orientarea şcolară şi profesională;

e) asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor cu CES din unităţile şcolare de învăţământ special la începutul anului şcolar, după criterii, precum diagnosticul, gradul de handicap, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socioşcolară;

f) realizează repartizarea copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă cadrelor didactice itinerante şi de sprijin în vederea asigurării serviciilor de sprijin educaţional, în baza certificatelor de orientare şcolară şi profesională;

g) fundamentează, din punct de vedere psihopedagogic, reevaluarea absolvenţilor clasei a VIII-a şi a X-a din unităţile de învăţământ special, în vederea orientării şcolare şi profesionale;

h) notifică COSP cu privire la reorientarea şcolară a copiilor cu CES cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare şcolară sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul;

i) recomandă orientarea copiilor cu CES din unităţile de învăţământ special spre unităţile de învăţământ de masă şi invers, fapt consemnat în fişa psihopedagogică;

j) asigură servici de asistenţă psihoeducaţională copiilor cu CES;

k) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihoeducaţională cadrelor didactice de la clasa unde este înscris copilul cu CES şi care furnizează programe de educaţie remedială/sprijin pentru învăţare;

l) propune înscrierea copiilor cu CES într-o clasă superioară celei absolvite fără a depăşi clasa corespunztoare vârstei cronologice, în cazul în care, în urma evaluării, nivelul achiziţiilor curriculare dobândite este superior ultimei clase absolviite - numai pentru copiii transferaţi din învăţământul de masă în învăţământul special şi care au repeat o clasă doi ani şcolari.