Centru Scolar pentru Educaţie Incluziva Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Profesorii noştri

Resurse umane:

 

       DIRECTOR: PROF. BAIU NICU

 

Personal didactic: 75 persoane:

- psihologi

- logopezi

- kinetoterapeut

- educatoare

- invatatori

- invatatori educatori

- profesori educatori

- profesori psihopedagogi

- cadre didactice de sprijin/itinerante

- maistru instructor

 

Personal didactic auxiliar: 5 persoane:

- asistent social

- secretar

- contabil

- bibliotecar

- administrator

 

Personal administrativ/nedidactic: 11 persoane:

- ingrijitori curatenie

- muncitori intretinere

- portari