Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din România
Giurgiu, Giurgiu

Activităţi extracurriculare

        Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din România" va întreprinde activităţi economice nonprofit destinate informării şi instruirii membrilor asociaţi conform scopului

 

  • - Organizarea de conferinţe tematice după un grafic ce va fi stabilit de Adunarea Generală;

  • - Organizarea de seminarii, cursuri de pregătire, simpozioane, reuniuni ştiinţifice, în vederea intensificării activităţii de cercetare a istoriei locale şi naţionale;

  • - Editarea de cataloage, afişe, pliante cu caracter informaţional în vederea aducerii la cunoştiinţa membrilor a tuturor modificărilor si îmbunătăţilor aduse în sistemul de educaţie, învăţământ şi cercetare;

  • - Realizarea de teme de cercetare în vederea obţinerii scopului propus;

  • - Atragerea de fonduri prin sponsorizări, donaţii, proiecte de finanţare interne, internaţionale în vederea realizării obiectivelor propuse;

  • - Acordarea de ajutoare în limita fondurilor disponibile, unităţilor de învăţământ, cultură, educaţie care dovedesc înteres pentru cercetarea istoriei locale şi înfiinţarea de colecţii/muzee şcolare, în vederea modernizării bazei materiale.