Acest site foloseşte cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă.

Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri.

Citiţi mai mult

Nu sunt de acord Sunt de acord

Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din România
Giurgiu, Giurgiu

Proiecte educaţionale

         În vederea atingerii scopului propus asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 

 • - Efectuarea unei statistici a principalelor colecţii şi muzee şcolare existente la nivel naţional;

 • - Efectuarea unui inventar detaliat a bunurilor materiale şi spirituale existente în colecţiile şi muzeele şcolare din toate judeţele ţării;

 • - Demararea demersurilor în vederea acreditării juridice a colecţiilor şi muzeelor şcolare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 • - Susţinerea activităţilor de cercetare a istoriei locale care au ca scop înfiinţarea de noi colecţii sau muzee şcolare;

 • - Salvarea, restaurarea şi conservarea unor vestigii istorice referitoare la păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de importanţă locală şi naţională;

 • - Organizarea unor expoziţii periodice şi tematice în incinta muzeelor şcolare cu ocazia aniversării unor evenimente istorice de importanţă istorică naţională şi internaţională;

 • - Participarea la schimburi de experienţă la nivel judeţean, naţional şi internaţional pe tema cercetării istoriei locale, desfăşurarea unor activităţi cu caracter cultural şi multicultural;

 • - Participarea la proiecte de finanţare şi de parteneriat cu instituţii de acelaşi profil sau asemănător din ţară sau din străinătate.

 • - Reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a colecţiilor şi muzeelor şcolare existente în vederea utilizării lor în mod eficient în procesul de învăţământ;

 • - Modernizarea muzeelor şi colecţiilor şcolare la nivelul standardelor Uniunii Europene în vederea introducerii lor în circuitul turistic naţional şi internaţional;

 • - Colaborarea cu asociaţii, fundaţii, instituţii, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate care au scopuri similare sau apropiate;

 • - Dezvoltarea cooperării profesionale cu instituţii de educaţie, învăţământ, cultură şi cercetare la nivel local, naţional şi internaţional.