Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din România
Giurgiu, Giurgiu

Proiecte educaţionale

         În vederea atingerii scopului propus asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 

 • - Efectuarea unei statistici a principalelor colecţii şi muzee şcolare existente la nivel naţional;

 • - Efectuarea unui inventar detaliat a bunurilor materiale şi spirituale existente în colecţiile şi muzeele şcolare din toate judeţele ţării;

 • - Demararea demersurilor în vederea acreditării juridice a colecţiilor şi muzeelor şcolare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 • - Susţinerea activităţilor de cercetare a istoriei locale care au ca scop înfiinţarea de noi colecţii sau muzee şcolare;

 • - Salvarea, restaurarea şi conservarea unor vestigii istorice referitoare la păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de importanţă locală şi naţională;

 • - Organizarea unor expoziţii periodice şi tematice în incinta muzeelor şcolare cu ocazia aniversării unor evenimente istorice de importanţă istorică naţională şi internaţională;

 • - Participarea la schimburi de experienţă la nivel judeţean, naţional şi internaţional pe tema cercetării istoriei locale, desfăşurarea unor activităţi cu caracter cultural şi multicultural;

 • - Participarea la proiecte de finanţare şi de parteneriat cu instituţii de acelaşi profil sau asemănător din ţară sau din străinătate.

 • - Reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a colecţiilor şi muzeelor şcolare existente în vederea utilizării lor în mod eficient în procesul de învăţământ;

 • - Modernizarea muzeelor şi colecţiilor şcolare la nivelul standardelor Uniunii Europene în vederea introducerii lor în circuitul turistic naţional şi internaţional;

 • - Colaborarea cu asociaţii, fundaţii, instituţii, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate care au scopuri similare sau apropiate;

 • - Dezvoltarea cooperării profesionale cu instituţii de educaţie, învăţământ, cultură şi cercetare la nivel local, naţional şi internaţional.