Scoala Gimnaziala " Anghel Manolache" Scrioastea
Scrioastea, Teleorman

Profesorii noştri

SCOALA GIMNAZIALA “ANGHEL MANOLACHE”  SCRIOASTEA

2013-2014


NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

SPECIALITATEA

STATUT

Grad

didactic

Vechime

in inv.la

01.09.2012

1

BEREVOESCU LAURENTIU

PROF ISTORIE

TIT

I

14

2

MITA VIORICA

PROF.INV.PRIMAR

SUPL

II

11

3

IONESCU PAULINA COSTINA

PROF.INV.PRIMAR

TIT

I

12

4

ROSU MIHAELA

PROF.INV.PRIMAR

TIT

DEF

5

5

BURCHIOIU MARIETA

INV

TIT

I

34

6

STANOIU ION

INV

TIT

II

38

7

UDREA VASILICA

INV

TIT

I

38

8

TUMBEA DELIA

INV

TIT

I

16

9

DOBRESCU VERONICA

PROF LB.ROMANA-LFR

SUP

DEF


10

MORARU CRISTIAN GABRIEL

PROF.LB.ROMANA

TIT

DEF

4

11

NEDELEA RODICA

PROF LB.FRANCEZA DIR.ADJ

TIT

I

20

12

BIRA ALINA

PROF.LB.FRANCEZA

TIT

DEB

5

13
ROUA MUGUREL
ED FIZICA14

IVAN ALINA GEORGIANA

PROF LB.ENGLEZA

TIT

DEF

5

15

POPESCU GHEORGHE

PROF  MAT-FIZICA

TIT

I

27

16

DRAGUSIN MIHAI

PROF  MAT-FIZICA

TIT

I

42

17

DRAGHICI CARMEN

PROF.CHIMIE-FIZICA

TIT

I

26

18

NEGUT DORINA

PROF.PSIHOLOG

SUP19

BALAN ROZA

PROF BIOLOGIE

TIT

DEF

13

20

STANOIU VICTORITA

PROF.CULT.CIVICA

SUPL

DEF

6

21

IONESCU ILEANA  MARILENA

PROF GEOGRAFIE

SUPL

DEF

5

22

CHIRCA MIHAITA

PROF RELIGIE

TIT

II

14

23

SOICA PAVEL

PROF.RELIGIE

TIT

II

22

24

DABU DOMNICA IULIANA

PROF ED.MUZICALA

TIT

DEF

11

25

CIOACA VICTOR

PROF ED.FIZICA

TIT

DEF

5

26

MILOSTIVU LB LAT PENS I 35

27

28

PANAIT FLOREA

PROF.ED.TEHN.

TIT

II

42

29

BALTOIU CONSTANTIN

PROF ED.TEHN.

TIT

I

30

30

UZUM-MILOSTIVU MARIAN

PROF.INFORMATICA

SUPL

II

10

31

URSU IULIA

EDUC

TIT

I

39

32

STANGACIU STANCA

PROF.INV.PRESC.

TIT

I

33

33

POPA CONSTANTA

PROF.INV.PRESC.

TIT

I

33

34

DRAGUSIN MARCELA

PROF.INV.PRESC.

TIT

I

34

35

DINCA MARIA

EDUC

TIT

I

37

TOTAL CADRE: 35 din care : titulari 29, suplinitori 6

Repartizare pe grade didactice :

Gradul I – 16  din care : titulari  16

Gradul II- 8 din care: titulari -6, suplinitori 2

Definitivat – 9 din care: titulari 6, suplinitori 3

Debutanti – 2 din care : titulari 1, suplinitori 1

Repartizare pe grupe de vechime:

DEB

3-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

  • Ø  30

1

6

3

7

3

1

4

10

Repartizare pe grupe de varsta si sex:

< 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

>65

Masculin

1

2

2

1

1

3

2

Feminin

2

3

4

5

2

4

3

TOTAL

3

5

6

5

3

5

6

2

DIRECTOR,

PROF.BEREVOESCU LAURENTIU