Şcoala Elementară "Întâi Mai" Petrovăsâla
Vladimirovaţ, Banatul de Sud, Serbia

Prezentare

  

 

  Şcoala elementara " 1 Mai " din Vladimirovac(Petrovasâla) este o institutie scolara multinaţională în care învăţământul se desfăşoară în două limbi - română si sârbă.

   Cursurile sunt frecventate de 445 de elevi,împărţiţi în 25 de secţii. Elevii care frcventează cursurile în limba sârba sunt împărtiti în 17 clase, iar cei care frecventează cursurile în limba româna - în 8 clase.

    În cadru scolii elementare se gasesc si trei clase combinate la Colonie (I-IV), la care sunt înscrisi 43 de elevi. 

   

  Osnovna škola " 1 Maj"  Vladimirovac je multinacionalna prosvetna ustanova u kojoj se nastava izvodi dvojezicno, na srpskom i rumunskom jeziku. Nastavu pohadaju 445 ucenika podeljeni u 25 odeljenja .Ucenici koji pohadaju nastavu na srpskom jeziku podeljeni su u 17 odeljenja a na rumunskom  u 8 odeljenja.

   Pored maticne škole postoji i podrucna škola ( Kolonija)  koja se nalazi u sklopu osnovne škole. Na Koloniji postoji 3 kombinovana odeljenja (I,IV),nastavu pohadaju 43 ucenika.

 

   Nastava se izvodi u dve smene.U prvoj smeni predmetna a u drugoj razredna nastava.


 Vladimirovaţul (Petrovăsâla) ia naştere în anul 1808 ca localitate pur românească. Imediat în anul următor este înfiinţată şcoala, mică la început, iar cursurile se ţineau în limba română.În anul 1890 este ridicată o nouă clădire a şcolii în locul în care se găseşte acum căminul sanitar. În anii 90 vin în Vladimirovaţ sârbii din Bosniaşi Dalmaţia astfel că numărul elevilor în şcoala devine tot mai numeros iar cursurile se vor preda atât în limba română cât şi în limba sârbă. În anul 1968 se ridică clădirea în care se află şi astăzi şcoala. Deschiderea despărţământului de la Colonie aapaărut ca o necesitatea în urma colonizărilor din anii 90.

 

Vladimirovac je osnovan 1808. godine, kao čisto rumunsko mesto. Već sledeće godine je osnovana škola, koja je bila mala, a nastava se odvijala na rumunskom jeziku. Godine 1890. podignuta je nova zgrada škole, na mestu gde se danas nalazi seoska ambulanta. Dvadesetih godina u Vladimirovac dolaze Srbi iz Bosne, Like i Dalmacije, pa se povećava broj učenika u školi i nastava postaje dvojezična. Godine 1968. podiže se sadašnja zgrada u kojoj se nalazi škola, koja je montažnog tipa. Istureno odeljenje, područna škola na Koloniji, javila se kao potreba nakon kolonizovanja sela dvadesetih godina prošlog veka i opet nakon talasa izbeglica devedesetih godina.