COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA ELIADE” REȘIȚA
Resita, Caras-Severin

Prezentare

ISTORICUL Colegiului Național „MIRCEA ELIADE” DIN REȘIȚA


La data de 1 septembrie 2013 Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade" Reșița și Școala Gimnazială nr. 12 Reșița au format o singură unitate școlară cu denumirea de Colegiul Național ,,Mircea EliadeȚ Reșița.

 

Corp A:

Liceul a început să funcţioneze de la data de 1 septembrie 1972 cu două clase şi cu numele de Liceul industrial de construcţii civile, fără a fi specificat un număr. Cele două clase aveau profilul de construcţii civile şi industriale, respectiv profilul de instalaţii în construcţii. Diriginţii acestor clase erau: pentru anul I A – ing. Lupu Iuliana şi I B – prof. Georgescu Botez Maria Lucia (limba rusă). Cursurile se ţineau în clădirea fostei şcoli generale nr. 2 (Madosz), iar ca director era profesoara Bogdan Sanda. Profesorii care apar în documentele şcolare în acel an 1972-1973, pe lângă cei doi diriginţi şi director sunt: Dragomir Nicolae – matematică, Lipschner Nicolae – economie politică, Micloşină Ioan – fizică, Plosek Francisc, Berberich Matei – educaţie fizică, Devald Petru – Pregătire tehnică şi practică, Irimia Cornelia – educaţie fizică, Vînătoru Marin.
Din anul şcolar 1973-1974 mai apar următorii profesori: Peptenar Octavian – limba română, Vida Ion – matematică, Roncov Gheorghe – chimie, Trică Rusalin – matematică, fizică şi director, Oancea Miroslava – limba rusă, inginer Manu Traian – desen. Pe parcursul anilor, în acest liceu au fost foarte multe schimbări de personal, în sensul că au fost foarte mulţi profesori şi ingineri care au lucrat temporar, un an sau chiar mai puţin în funcţie de necesităţile didactice la momentul respectiv. Din cei care au intrat ca profesori în acest liceu din primii trei ani de funcţionare, mai sunt în prezent doar trei: Peptenar Octavian (actualmente pensionar dar mai are ore la două clase), Roncov Gheorghe şi Blajenar Mircea.
Din noiembrie 1973 liceul începe să funcţioneze în actuala clădire, pe atunci doar în fază parţială de terminare. Pe parcursul celor patru decenii de funcţionare, liceul s-a conformat ca instituţie şcolară legilor ce proveneau din sistemul de învăţământ din diferite perioade. Până în anul 1990 fiecare liceu industrial avea o intreprindere patronatoare care coordona practica în producţie a elevilor şi după absolvire le asigura locul de muncă. Pentru liceul nostru intreprinderea patronatoare era I.J.C.M. (Intreprinderea judeţeană de construcţii montaj). Cursurile elevilor erau de luni dimineaţa de la ora 8 până sâmbăta la ora 14. Structura anului şcolar era pe trei trimestre, cu vacanţa de iarnă trei săptămâni, cea de primăvară două şi vacanţa de vară care începea la 15 iulie, când se termina trimestrul III, respectiv anul şcolar.
În primii doi ani de funcţionare a liceului, respectiv anii 1972 şi 1973, cei care începeau ciclul de studii la liceu industrial îl terminau după cinci ani de şcoală. De aceea, primele două promoţii au absolvit liceul în anii 1977 şi respectiv 1978. Din anul 1974 intră în liceu elevii care vor avea durata studiilor pe parcursul a patru ani la cursurile de zi. Elevii de la cursurile serale vor avea permanent un ciclu de studiu de cinci ani, ei terminând ca absolvenţi în clasa a XIII-a. Din septembrie 1973 în clasa a IX-a intră trei clase, pe lângă cele două profile care erau de la început (construcţiii şi instalaţii) se mai adaugă şi profilul de mecanici auto.
Din anul şcolar 1974-1975 începe şi ciclul de cursuri la seral cu două clase, profil de construcţii şi instalaţii. Tot din acelaşi an şcolar la zi vor fi în clasa a IX, respectiv anul I cum se scria atunci în catalog, 5 clase deoarece s-au adăugat încă două profile: desen tehnic şi confecţii (industrie uşoară). Profilul de desen tehnic va dispare şi va apare temporar profilul de industria lemnului, dar vor rămâne până în anul 1990 doar patru profile pentru acest liceu industrial: construcţii, instalaţii în construcţii, mecanici auto şi confecţii.
Clasele a IX –X-a vor ajunge la un moment dat cu 9 clase paralele, adică până la litera I. Pentru clasele a XI-a şi a XII –a vor fi permanent doar patru clase paralele pe an, respectiv profilele construcţii, instalaţii în construcţii, mecanici auto şi confecţii (industrie uşoară). Aceste profile vor fi prezente în permanenţă până în anul 1990. După această dată toate profilele cu caracter industrial merg în lichidare şi vor dispare, în locul lor fiind introduse profile cu caracter exclusiv teoretic deoarece şi liceul adoptă profil în exclusivitate teoretic, aşa cum este şi în prezent.
Fiecare liceu industrial avea o intreprindere patronatoare care coordona practica în producţie a elevilor şi după absolvire le asigura locul de muncă. Pentru liceul nostru intreprinderea patronatoare era I.J.C.M. În principal această intrepindere asigura patru lucruri importante pentru liceu: locurile de muncă pentru absolvenţii de 10 şi 12 clase, materiale necesare pentru practica în ateliere, practica în producţie şi personal didactic pentru diciplinele de specialitate atunci când era necesar.
Cursurile elevilor erau de luni dimineaţa de la ora 8 până sâmbăta la ora 14. Trei trimestre, cu vacanţa de iarnă trei săptămâni, cea de primăvară două şi vacanţa de vară care începea la 15 iulie, când se termina trimestrul III, respectiv anul şcolar şi până în 15 septembrie.
În anul 2000 este un eveniment important în viaţa liceului. La decizia I.S.J. Caraş-Severin, Şcoala generală nr. 11 este unită cu liceul şi devine o singură unitate şcolară, noua denumire fiind Liceul teoretic nr. 3 cu clasele I – XII.
Încă din 1995 directorul Magiar Nicolae a propus (cu argumente) denumirea liceului de ,,Mircea Eliade” dar deabia din iunie 2002 liceul are în mod oficial denumirea de Liceul Teoretic Mircea Eliade - Reşiţa. Aceasta va apare pentru pentru prima oară pe diplomele absolvenţilor din promoţia 2001-2002. Era realizată astfel o dorinţă mare a celor care lucrau în aceast liceu, de la director până la elevi. Graficianul Marian Truţulescu de la Liceul de Artă Sabin Păuţa a realizat un portret al lui Mircea Eliade. Acesta va fi afişat în hol la intrare în liceu. Începând cu următorul an şcolar, respectiv 2002-2003, în fiecare sală de clasă va fi pus un afiş cu datele biografice minime legate de activitatea lui Mircea Eliade, în ideea că este firesc ca toţii elevii acestui liceu să cunoască cine a fost cel care îi poartă numele. Reproducem în continuare acest afiş:
MIRCEA ELIADE

(9 martie 1907 Bucureşti – 22 aprilie 1986 Chicago, USA)

Repere cronologice:
Personalitate enciclopedică a culturii române şi universale.
1913 – 1925 Şcoala primară şi liceul (Liceul Spiru Haret – Bucureşti);
1925 – 1928 Facultatea de litere şi filosofie la Universitatea Bucureşti;
1928 – 1932 Studii de orientalistică la Unversitatea din Calcutta, India;
1933 – susţine la Bucureşti teza de doctorat despre tehnicile yoga;
1933 – 1939 asistent universitar al profesorului Nae Ionescu (Facultatea de litere şi filosofie Universitatea din Bucureşti);
1940 – 1941 ataşat cultural la ambasada României din Londra;
1941 – 1944 consilier cultural al ambasadei române din Lisabona;
1945 – 1956 profesor universitar la Paris;
1956 – 1986 profesor universitar şi titular al catedrei de Istoria religiilor la Universitatea din Chicago, SUA;
A fost membru al mai multor Societăţi culturale şi academice:
1. Academia americană de Arte şi Ştiinţe;
2. Academia Britanică;
3. Acadenia Austriacă de Ştiinţe;
4. Academia Belgiană;
A primit titlul de Doctor Honoris Causa de la următoarele colegii şi universităţi:
1. Universitatea din Yale;
2. Universitatea din Windsor;
3. Universitatea din La Plata;
4. Universitatea Loyola din Chicago;
5. Universitatea Sorbona;
6. Universitatea Lancaster;
7. Colegiul Oberlin;
8. Colegiul din Boston;
9. Colegiul Law Sale din Philadelphia;
10. Ripon College.
Academia Franceză i-a acordat premiul BORDIN pentru lucrarea Istoria credinţelor şi ideilor religioase, iar statul francez i-a acordat cea mai înaltă distincţie: Legiunea de onoare.
În prezent liceul funcţionează cu 32 de clase (de la clasa pregătitoare până la clasele a XII-a) cu 760 de elevi şi 64 de cadre didactice şi personal auxiliar. Toţi aceştia lucrează în cele două clădiri, Corp A şi B.
Mai multe detalii despre istoricul liceuliui pot fi găsite în cartea Monografia Liceului Teoretic Mircea Eliade din Reşiţa de autorii Nicolae Magiar şi Eduard Magiar.

 

Corpul C:

Harta instituţională a Reşiţei s-a îmbogăţit începând cu 22 ianuarie 1992 cu cea mai nouă unitate de învăţământ - Şcoala Gimnazială Nr.12 Reşiţa. În contextul socio-economic traversat, dar, mai ales, în cadrul competitiv cu alte unităţi similare din Reşiţa şi nu numai,  şcoala a devenit o unitate de învăţământ recunoscută pentru calitatea actului de educaţie şi instrucţie de care se bucură beneficiarii educaţiei.
Cultivând o viziune reformistă, fără însă a abdica de la calitate în favoarea cantităţii, Şcoala Gimnazială nr.12 a fost prima şcoală din judeţ care a introdus alternativa Step by step la clasele I-IV, marcând astfel un pionierat în domeniul alternativelor educaţionale.
În vederea respectării rutei individuale a elevilor şi a dezvoltării armonioase a personalităţii lor şi prin educaţie religioasă, în noiembrie 2001a fost sfinţită capela ortodoxă a şcolii cu hramul Sfinţior Arhangheli Mihail şi Gavril.
Începând cu 1 septembrie 2005, Şcoala Gimnazială nr.12 Reşiţa a preluat, ca structuri, Şcoala Primară Câlnic, cu predare simultană, Grădiniţa PN Câlnic şi Grădiniţa PN Moniom, iar din anul şcolar 2011/2012 şi Grădiniţa PN Nr.15 Reşiţa.
Şcoala Gimnazială nr.12 Reşiţa a depăşit demult ipostaza anonimatului prin întreaga activitate desfăşurată de toţi actanţii şcolii. Rezultatele remarcabile obţinute de elevii şcolii la examene, la  toate concursurile şi competiţiile la care au participat, la proiectele naţionale şi internaţionale, la activităţile extracurriculare au determinat obţinerea titlului de Şcoală Europeană şi situarea şcolii în rândul şcolilor performante din judeţ.