Scoala Gimnaziala "Sfantul Andrei" Mangalia
Mangalia, Constanta

Înscriere învăţământ primar

 

 

 

 

Scoala gimnaziala ,,Sf.Andrei,, Mangalia

str.T.S.Saveanu .nr.22,Tel:0241751807,fax:0241751807,

email:sc2mang@yahoo.com

NR.2609/22.02.2017

 

 

 

 


 

Criterii de departajare la înscrierea copiilor  în clasa pregătitoare 2017/2018

 


Toți copiii cu domiciliul în circumscripţia noastră şcolară şi ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare, în unitatea noastră, vor fi înmatriculați în prima etapă de înscriere (27 februarie - 16 martie).

Pe locurile rămase libere vor putea fi înscrişi în etapa a II-a (24 martie -30 martie) copii din alte circumscripţii, conform solicitărilor părinţilor.

În situația în care numărul cererilor de înscriere pentru copiii din afara circumscripției noastre școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare. Acestea sunt:

- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

- existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii;

- existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;

- existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ;

- existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea noastră.

 

Criteriile de departajare se aplică succesiv, în ordinea în care sunt prezentate mai sus.

În situația în care pe ultimele locuri există copii aflați la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menționate, se aplică criteriile specifice de departajare:

Existenţa unui cadru didactic în unitatea noastră, rudă de gradul I sau II a copilului;

 1. Copilul este lăsat în grija bunicilor sau al unor rude care au domiciliul în circumscripţia şcolii;
 2. Cel puţin unul dintre părinţi este absolvent al unităţii noastre.
 3. Locul de muncă al părinţilor să se afle in vecinătatea şcolii noastre.
 4. Ordinea depunerii cererilor.

 

Preşedinte Comisia de înscriere,                                                              Secretar Comisia de înscriere,

Director,                                                                                                Secretar,

Prof. VĂRGATU ADRIAN                                                                                NICOLETA IONESCU

 

 

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CLASA PREGATITOARE

AN SCOLAR 2017/2018

 

 

 Cerere-tip de înscriere

 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 Certificatul de naștere al copilului

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare .

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Vaccinarile

Adeverinta  de la medicul de familie care atesta ca este clinc sanatos

 

SECTOARE DE ARONDARE PENTRU

SCOALA GIMNAZIALA ,,SF.ANDREI,,MANGALIA


 • STR. NEGRU VODA : cam C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,bl C20,B60 și O ,GRADINITA NR.7.
 • STR. LIBERTATII:5-13 ,8-20 si 30
 • STR.1 DECEMBRIE 1918: de la nr.1-15 cu bl.C2 bl.20,19.18,17,j,C2,CZ,D16,8,A,7,,4,C,B,A,9,10,11
 • STR.GEORGE MURNU: bl.A,11,E,D,B19,A21,B60  si A4.
 • STR.DELFINULUI:  în întregime
 • STR.SIRENEI:bl.H2
 • STR.ALEEA FARULUI;H6
 • STR.T.S.SAVEANU:bl.A1,A2,A3,A4,101,D3,D4,B6,B7,B8,C3,C4
 • STR.PETRU MAIOR: nr.11-25 si 16-32
 • STR.OITUZ:55-82
 • STR.MIHAI VITEAZU:54B,B1,B2,V2,V3,O10,O12 SI O14
 • STR,PESCARUŞ,C2bis,CM
 • STR.ALBATROS:bl.102,103,104 ,B 140si G+1HR
 • STR.MIHAIL KOGALNICEANU: în întregime

 

 

PROGRAM INSCRIERI CLASA PREGATITOARE


LUNI -VINERI :  8.00-18.00

SAMBATA:   9.00-13.00

 


PRIMA ETAPA DE INSCRIERE :  27 FEBRUARIE -16 MARTIE 2017

A DOUA ETAPA :   24 MARTIE -30 MARTIE