Colegiul Tehnic de Aeronautica "Henri Coanda"
Bucuresti

Prezentare

 Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă

 

Adresa: Bd. Ficusului, nr 44

Bucuresti, sector 1

Telefon, Fax: 021 232 36 16

 

Adresa e-mail: grsc.henricoanda@yahoo.com

Pagina Web:

 

https://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_de_aeronautica_henri_coanda_bucuresti

Mijloace de transport: Autobuze: 131,205,335,112,301

Tramvai: nr 5 (autobuz 605)

 

Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă a luat fiinţă in anul 1972, prin ordinul nr.55 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini și a funcţionat de la început cu clase de liceu industrial, şcoală profesională, şcoala de maiştri şi şcoală postliceală.

Amplasat în vecinatatea societăţii ROMAERO SA ( fosta Intreprindere de Avioane) şi METAV SA ( fosta Intreprindere de piese pentru aviație), precum şi a Aeroportului Băneasa, colegiul nostru  a beneficiat de-a lungul timpului de o bogată colaborare cu  specialiştii din domeniul aviaţiei, având acces nu numai în secţiile de producţie specializate, dar şi în laboratoarele şi compartimentele de înaltă tehnicitate din domeniul aviaţiei.

Pe parcursul anilor a purtat diverse titulaturi :

  • Liceul industrial nr. 9,
  • Liceul industrial nr.3,
  • Grup Şcolar Henri Coandă,
  • Grup Şcolar de Aeronautică Henri Coandă,
  • Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă

Perioada 1982-1989, când industria aeronautică românească a cunoscut cea mai mare dezvoltare, a corespuns cu creşterea cea mai mare a numărului de clase (78) şi a numărului de elevi (3000), cu diversificarea meseriilor, cu dotarea cu materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cu construirea de spaţii şcolare noi.

Dupa 1990 oferta şcolii a fost diversificată şi mai mult, prin dezvoltarea profilurilor matematică - informatică, uman, filologie, tehnic-mecanic , tehnic-electrotehnică, electromecanică, atât la cursuri de zi , cât şi la cursuri serale.

Incepând cu anul 1997 şcoala profesională a fost cuprinsă în Programul PHARE VET-RO pentru meserii de aviaţie, iar din 2018 în forma învățământului dual. 

In parteneriat cu comunitatea locală, cu societăţile cu profil de aviaţie, au fost diversificate meseriile în care sunt pregătiţi elevii în cadrul şcolii profesionale şi a şcolii postliceale.

Unitatea noastră şcolară a răspuns tuturor solicitărilor de forţă de muncă ale agentilor economici cu profil de aviaţie, preluând o mare parte a numărului de elevi din zona de nord a municipiului, dar şi din zonele limitrofe. Profilul atractiv, rezultatele elevilor au făcut ca renumele şcolii să depăşească limitele sectorului, sau chiar ale Municipiului Bucureşti. În prezent suntem singura unitate şcolară cu profil de aviaţie din ţară.

Galerie foto