Grup Scolar "Grigore Moisil" Bistrita
Bistrita, Bistrita-Nasaud

Prezentare

Şcoala noastră a fost înfiinţată la 1 septembrie 1974, în Bistriţa, prin Decretul 422/1972 şi prin HCM 354/1974, ca urmare a necesităţilor de personal calificat pentru zona industrială a municipiului Bistriţa.

Denumiri:

1.09.1974 – 31.5.1978 : Grupul Şcolar IUIMCR B-ţa cuprinzând Liceul de Mecanică şi Şcoala Profesională de Mecanică

1.6.1978 – 30.6.1984: Grupul Şcolar CICM B-ţa

1.7.1984 – 31.8.1991: Liceul Industrial Nr. 1 B-ţa având clase de liceu zi şi seral, şcoala profesională, şcoala complementară şi şcoală de maiştri, atingând numărul maxim de 1650 de elevi.

1.9.1991 – 31.8.2000: Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini B-ţa

1.9.2000 – prezent: Grupul Şcolar “Grigore Moisil” B-ţa, având liceu - zi, şcoală profesională, şcoală de şoferi, iar din 2003 şi şcoala de arte şi meserii; din 2005 şcoala profesională s-a desfiinţat. Începând cu anul şcolar 2009/2010 se desfiinţează şi SAM – ul.

Amplasare:

Grupul Şcolar GRIGORE MOISIL Bistriţa este amplasat în apropierea gării şi autogării municipiului Bistriţa (spre vest, la 400 m), pe str. Rodnei, 23, având în incintă corpul central al şcolii, corpul C, corpul A, atelierele, internatul (corpul B), cantina şi sala de sport.

Incinta şcolii este înconjurată de blocuri (la est, sud şi vest), iar la nord, peste calea ferată, se află zona industrială.

Între 1974 şi 1990 şcoala noastră a calificat elevii în domeniul mecanic, al construcţiilor de maşini.

Începând cu 1990, noua direcţiune şi Consiliul de Administraţie au introdus specializări noi, cerute de piaţa muncii, astfel că în momentul de faţă (când am ajuns la o oarecare stabilitate a specializărilor şcolii noastre) liceul cuprinde 1 clasă de profil real, restul claselor aparţinând filierei tehnologice, iar Şcoala de Arte şi Meserii califică elevii în domeniul mecanic şi de construcţii.

În anul şcolar 2008/2009, la liceu, elevii noştri se pregătesc în cele 25 de clase, în specializări ca: ecolog şi protecţia mediului, economic, operator de tehnică de calcul, mecatronist, proiectant CAD, desenator pentru construcţii şi instalaţii, chimie – biologie.

După nivelul 1 de la SAM -10 clase, în anul de specializare (clasa a XI-a –nivel 2, încă 6 clase), elevii se califică în meserii ca: mecanic auto, tinichigiu – vopsitor auto, sudor, strungar, zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar, instalator tehnico-sanitare şi gaze.

După anul de specializare, elevii proveniţi din SAM, pot să facă liceul – ruta progresivă (clasele a XII-a şi a XIII-a – încă 6 clase, nivel 3) – în meserii ca: tehnician în prelucrări mecanice, tehnician în transporturi sau în construcţii.

Începând cu anul şcolar 2009/2010 clasa de real se transformă în clasă de resurse naturale şi protecţia mediului (mai cerută pe piaţa muncii!), iar Şcoala de Arte şi Meserii se desfiinţează mergând în lichidare.

Elevii noştri au posibilitatea să facă Şcoala de Şoferi categoria B cu personalul nostru calificat.Galerie foto