Grup Scolar "Vasile Bacalu" Mahmudia
Mahmudia, Tulcea

Prezentare

MISIUNEA

Asumată de Grupul Şcolar "Vasile Bacalu" Mahmudia este de formare, prin educaţie de calitate, a unui sistem de valori, necesar tinerei generaţii, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.VIZIUNEA

Menirea şcolii este de a forma nu doar oameni ai locului ci şi caractere care sfinţesc locuri. Rostul nostru este, în primul rând, acela de a-i sprijini pe cei aflaţi la început de drum să-şi identifice rolul pe care-l pot juca eficient într-o societate umană permanent transformabilă. Înţelegem, astfel, să-i modelăm pe copiii de azi ca cetăţeni de mâine: minţi obiective şi deschise, indivizi capabili să răspundă cerinţelor comunităţii, spirite competitive, cu atitudine civică, oameni împliniţi spiritual şi material.


PREZENTARE

Mahmudia este o localitate situată în judeţul Tulcea ce urmează pe parcursul a doi  kilometri cursul leneş al braţului Sfântu Gheorghe.De pe arcuirea celor cinci coline,Dealurile Beştepe, ce mărginesc localitatea, ochiul se poate odihni pe întinderile lacustre şi poate urmări drumul fluviului, care cu greu se lasă dus spre marea cea mare. După ce părăseşte comuna, el face cale întoarsă spre "această fiică de rege dac şi dansatoare tătăroaică", desenând o enormă buclă în peisajul meditativ şi violet al deltei.


Mahmudia este un ţinut bătut de vânturi, ars de soare şi mângâiat de ape, care ştie să - şi deschidă larg porţile spre înnoire..... şi te cheamă, aşa cum remarca odată Ion  Barbu:

"La o Dunăre turcească,

Cu şes verde de tutun,

La mijloc de rău şi bun."


Prima şcoală  din loc. Mahmudia a fost înfiinţată în anul şcolar 1879 -1880 şi era formată din trei săli de clasă. Şcoala s-a deschis într- o casă tătărească pe locul unde astăzi este clădirea Primăriei Mahmudia. În acea perioadă învăţământul obligatoriu era de 4 clase.Din 1938 s-au introdus 7 clase obligatorii. Primul învăţător a fost Eftuisenco( după nume ucrainean). Primul local de şcoală s-a construit în anul 1883, iar al doilea local, existent şi astăzi, în anul 1909. În anul 2002 acesta este renovat din fondurile Băncii Mondiale, în el desfăşurându - şi activitatea grădiniţa.

Al treilea local de şcoală a fost construit în anul 1968 din fondul Ministerului Minelor,având 8 săli de clasă, 2 laboratoare, o bibliotecă, o cancelarie şi dependinţe. În 2004 se construieşte o clădire în care îşi desfăşoară activitatea clasele primare,local care s-a realizat din fondurile Băncii Mondiale şi care a fost înaugurat în anul 2006.

În anul şcolar 2003-2004  se înfiinţează în şcoala noastră o clasă de liceu şi două clase de arte şi meserii, Şcoala cu clasele I - VIII devenind Grup Şcolar Mahmudia. Din anul şcolar 2008 - 2009, primeşte denumirea de Grup Şcolar "Vasile Bacalu", în onoarea domnului geolog  Vasile Bacalu, cetăţean de onoare al satului, care a descoperit resursele de calcar de la Mahmudia.

De-a lungul anilor, şcoala noastră s-a străduit şi a reuşit să-şi creeze imaginea unui loc unde "se face carte" cu adevărat; să fie privită ca o pepinieră unde puii de om se pregătesc pentru viaţă. Un colectiv de cadre didactice dăruite menirii de dascăl, clase primitoare şi laboratoare bine dotate, o comunitate ambiţioasă şi interesată de bunul mers al şcolii, permanenta deschidere către nou sunt principalele componente ale misiunii şi viziunii asumate de Grupul Şcolar "Vasile Bacalu" - Mahmudia. Spiritul competitiv şi dorinţa de performanţă s-au concretizat în rezultatele deosebite obţinute atât la examenele naţionale cât şi la diversele concursuri extraşcolare.

Aceste realizări sunt motive întemeiate atât pentru tinerii din localitate cât şi pentru cei din întreaga zonă de a opta pentru a deveni elevi ai şcolii noastre şi de a se mândri că sunt parte a acestei instituţii.

Galerie foto

Ziua Armatei Române Ziua Armatei Române Ziua Pământului Ziua Pământului Ziua Pământului Ziua Mondiala a Apei Ziua Mondială a Apei Să-l slăvim pe Eminescu! Să-l slăvim pe Eminescu! Ziua Mondiala a Apei Ziua Mondiala a Apei Saptamana educatiei globale Saptamana educatiei globale Nenea Iancu e cu noi Nenea Iancu e cu noi Proiectul " Cine strange, parte - si face!" Proiectul " Cine strange, parte-si face!" Ziua Dobrogei Ziua Dobrogei