Liceul Teoretic "Henri Coanda" Craiova
Craiova, Dolj

Prezentare

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ"
- trecut, prezent, perspectivă –

 

"PRIVEŞTE CĂTRE VIITOR!"

 

Tradiţie, continuitate şi modernizare în raport cu cerinţele societăţii democratice


Ca unitate şcolară, LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" îşi află începuturile încă din anul 1923 când apare în arhive ca şcoală de arte şi meserii.

De-a lungul timpului a cunoscut o adevarată metamorfoză schimbându-şi atât profilul în funcţie de cererea şi oferta educaţională, cât şi localul unităţii şcolare, până în 1972 când s-a stabilit în localul în care funcţionează şi în prezent.

După 1989, în urma modificărilor aduse structurii sistemului şi reţelei de învăţământ, în baza Hotărârii Guvernului nr. 521/1990, prin Dispoziţia 69/1990 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Liceul Industrial Nr. 8 de până atunci şi-a schimbat filiera şi denumirea, devenind LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" cu sediul pe Str. Henri Coandă Nr.48.

Începând cu anul şcolar 1990-1991, liceul, în noua sa structură, a şcolarizat numai ca liceu teoretic cu profilul real (matematică-fizică, chimie-biologie, matematică-informatică, informatică) şi umanist (filologie, limbi moderne, intensiv / bilingv limba engleză, istorie - ştiinţe socio-umane, bilingv limba franceză) şi a dobândit circumscripţie şcolară proprie pentru învăţământul primar şi gimnazial care astăzi cuprinde 95 blocuri:

- Cartierul Sărari-Mirceşti, blocurile: M0 - M52, K1 - K24;

- Str. Mirceşti - Str. H. Coandă, blocurile O1 - O5;

- Str. Spania şi Împaratul Traian, blocurile: P1-P13;

- Str. Putnei: Caminele 1-7.


De ce denumirea "Henri Coandă”?

Adoptarea ca patron spiritual a savantului Henri Coandă - întruchipare a geniului creator românesc pe plan universal - a avut temeiuri ce decurg din personalitatea sa, renumele său ca cel mai activ om de ştiinţă al secolului al XX-lea, din apartenenţa acestuia la arealul oltenesc ale cărui efluvii l-au însoţit pretutindeni, cât şi din faptul că personalitatea savantului poate servi ca model elevilor liceului. Deşi marele savant este cunoscut în opinia publică in primul rând cu merite deosebite în domeniul aviaţiei, ca inventator al avionului cu reacţie şi al mai multor tipuri de avioane, realitatea este că Henri Coandă s-a ocupat de aviaţie doar 10 ani (1908-1918), după care creaţia lui ştiinţifică s-a diversificat spre cvasitotalitatea domeniilor, dintre fenomenele descoperite detaşându-se cel fizic cunoscut sub numele de "Efectul Coandă" care a generat o nouă ştiinţă (Fluidonica), cu aplicaţii în tehnica de vârf de pe toate meridianele globului. Aceasta face ca Henri Coandă să nu aparţină unui domeniu sau altuia, ci ştiinţei universale, în intregul ei şi din toate timpurile, ceea ce i-a atras renumele de "Leonardo Da Vinci al epocii moderne" şi clasificarea între primii 20 oameni de ştiinţă ai lumii din întreaga sa istorie.
Adăugând împlinirile sale în artă (modelaj artistic, sculptură, interpretări la violoncel în Orchestra Imperială a Berlinului), sport (hipism, rugby, atletism s.a.), îmblânzirea şi dresarea animalelor, preocupările literare şi filosofice cu reflecţii originale, obţinem schiţa personalităţii complexe a celui ce se recomandă "român oltean".

 

http://henricoandacraiova.ro/istoric.php

Galerie foto

Activități extracurriculare Activități extracurriculare Activități extracurriculare Activități extracurriculare Creațiile elevilor Creațiile elevilor Creațiile elevilor Creațiile elevilor Creațiile elevilor Creațiile elevilor Creațiile elevilor Liceul nostru Liceul nostru Liceul nostru Liceul nostru