Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Fagaras
Fagaras, Brasov

Prezentare

Şcoala Gimnazială „Ovid Densusianu” din Făgăraş este o instituţie de învăţământ cu tradiţie îndelungată. A fost înfiinţată în 1926 când a funcţionat cu clasele I-IV într-o clădire aflată pe strada Tăbăcari. Astăzi acea clădire nu mai există. Şcoala Primară Nr. 2 din Făgăraş, funcţiona în anul 1934 cu clasele I-IV, având două posturi de învăţători. Clădirea şcolii avea două săli de clasă. Director al acestei şcoli a fost d-l învăţător Bălan Toma.
În anul 1937 şcoala începe să aibă 7 clase cu statut de şcoală primară, iar cursurile desfăşurându-se în mai multe locaţii. Între 1948-1949 s-a construit etajul clădirii unde au fost amenajate încă două săli de clasă. În anul 1955, clădirii situate pe strada V. Alecsandri nr.13, i s-a adăugat şi clădirea din strada Tăbăcari nr.11 în care au fost amenajate 14 săli de clasă.
Clădirea nouă s-a dat în folosinţă pe 12 septembrie 1970, având planşeu de beton şi ziduri de cărămidă, 19 săli de clasă, laboratoare şi dependinţe. În clădirea veche a instituţiei s-au amenajat ateliere şcolare şi o sală de gimnastică. Începând cu anul 2000-2001 s-a aprobat înfiinţarea de clase cu program de artă. În intervalul 11 aprilie 2005-31 ianuarie 2006 s-a realizat reabilitarea Corpului A al clădirii şcolii şi o mansardare, creându-se astfel încă 16 săli de clasă ( dintre care 8 sălițe pentru clasele de muzică).
Pe parcursul celor 94 de ani de funcţionare şcoala a avut peste 250 de cadre didactice, profesori şi învăţători şi a fost condusă de 20 directori. Numărul elevilor a crescut an de an, perioada de vârf fiind înregistrată în 1980 când acesta a fost de 1200 de elevi.
În prezent şcoala dispune de cabinete şi laboratoare dotate cu tehnologie modernă, astfel încât procesul instructiv-educativ să se desfăşoare în condiţii optime. Cadrele didactice ale şcolii sunt în permanenţă preocupate de perfecţionarea proprie şi de îmbunătăţirea calităţii demersului educativ. Abnegaţia şi profesionalismul dascălilor noştri s-au reflectat de-a lungul timpului în rezultatele deosebite obţinute de elevii acestei şcoli la olimpiadele şi concursurile şcolare, la examenele naţionale pentru admiterea în liceu.