Scoala Gimnaziala Pirtestii de Sus
Pirtestii de Sus, Suceava

Prezentare

                                                             LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

               Şcoala cu clasele I-VIII Pîrteştii de Sus este situată în localitatea Pîrteştii de Sus, o localitate bucovineană din judeţul Suceava, aflată la poalele Obcinilor Mari a Carpaţilor Orientali, la distanţă de 8 kilometri de cel mai apropiat oraş, Solca, la 18 kilometri de oraşul Gura Humorului şi la 40 kilometri de municipiul Suceava. Localitatea Pîrteştii de Sus are o suprafaţă de 350 ha şi un număr de 1974 de locuitori.

  VIZIUNEA ŞCOLII

            Conducerea Şcolii cu cl. I-VIII Pîrteştii de Sus urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.T., încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii favorabile dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, români, poloni, ucraineni să aibă şanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi .şi europeni, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

 

 

 


ISTORICUL ŞCOLII Satul Pîrteştii de Sus este o veche aşezare situată în zona depresionară de la poalele Obcinilor Mari a Carpaţilor Orientali, o localitate tipică de sub munte, din Bucovina apărută prin 1786. Interesul pîrteştenilor pentru cultură face ca în anul 1888 să se înfiinţeze prima şcoală, ea purtând numele de ,, şcoală populară” ca după aceea, la 21 ianuarie 1893, activitatea să înceapă în clădirea actuală a şcolii. De la o singură clasă de învăţământ, cât avea în 1900, şcoala devine în curând cu 4 clase, apoi prin 1928 de 5 clase, pentru ca la puţin timp de la această dată să se generalizeze cu 7 clase obligatoriu. În 1964 se oficializează încă o clasă de studiu devenind şcoală generală de 8 clase. Între anii 1976 – 1991 şcoala a funcţionat cu 10 clase obligatoriu, apoi în 1991 din nou cu 8 clase obligatoriu. În anul 1976 se dă în funcţiune aripa nouă a clădirii şcolii, datorită creşterii numărului de elevi şi de clase iar în 2008 se inaugurează proiectul Extindere Şcoală Pîrteştii de Sus şi Centrală termică. Astăzi Şcoala cu clasele I-VIII Pîrteştii de Sus cuprinde 3 grupe de preşcolari, 6 clase de învăţământ primar şi 6 clase de învăţământ gimnazial. Ca şi în trecut pîrteştenii manifestă interes pentru învăţătură şi au motivaţia şcolarizării tuturor copiilor, ceea ce obligă întreg corpul profesoral pentru un învăţământ eficient şi de calitate. Participând la un învăţământ de calitate, elevii şcolii au obţinut rezultate bune la examenele de la sfârşitul claselor a VIII a , ne-au făcut cinste la licee, şcoli profesionale , mai departe la institute şi facultăţi şi apoi în viaţă, devenind medici, profesori, ingineri, preoţi, chiar mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii.

Galerie foto