Scoala Gimnaziala Pirtestii de Sus
Pirtestii de Sus, Suceava

Profesorii noştri

1.Efective de preşcolari şi elevi = 302:  Învăţământul preprimar:  Nr. preşcolari = 73  Nr. grupe = 3 • Învăţământul primar:  Nr. elevi = 106  Nr. clase = 6  Învăţământul gimnazial:  Nr. elevi = 123  Nr. clase = 6 2. Cadre didactice:  Educatoare = 3 din care: - Cu gradul didactic I = 2 - Cu gradul didactic II = 1  Învăţători = 6 din care: - Cu gradul didactic I = 4 - Cu gradul didactic II = 2  Profesori= 14 din care: - Cu gradul didactic I = 6 - Cu gradul didactic II = 1 - Cu definitivat = 4 - Suplinitor calificat = 3 3. Personal didactic auxiliar şi nedidactic:  Secretar şef =1  Contabil =1  Administrator =1  Fochist = 1  Muncitor întreţinere = 1  Personal de îngrijire = 2

                          COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE

 

   1. COJOCAR SAHLEAN MARCEL ANTON prof. educaţie fizică - director

   2. CÎMOAN OANA NICOLETA                     prof. engleză - franceză - consilier educativ

   3. STRUGARU ACHILINA                           educatoare

   4. STRUGARI VIORICA                              educatoare

   5. STRUGAR MIHAIELA                             învăţătoare

   6. ANDRONIC MARIA                                învăţătoare

   7. STRUGARU ELENA                               învăţătoare

   8. DRĂGHICI ADRIANA                             învăţătoare

   9. CREŢU VIORICA                                    învăţătoare

 10. ANTON MARIA                                      învăţătoare

 11. BOLOCA ADRIAN                                 prof. română - franceză

 12. MIRĂUŢĂ ELENA                                  prof. istorie - franceză

 13. OSTROVSCHI MARIA                           prof. polonă

 14. VOLOACĂ ELEONORA                        prof. matematică - fizică

 15. CHIFOR LAURA                                    prof. chimie - fizică

 16. PRECUPANU MARIA                             prof. biologie

 17. UCRAINEŢ CREŢU MARIA NATALIA     prof. geografie - istorie

 18. MOŢOC DANIELA IULIA                        prof. religie - română

 19. IGNĂTESCU IULIAN                              prof. educaţie fizică

 20. CEHANIUC ROBERT                             prof. educaţie fizică

 21. COZMICI LAURA                                  prof. ed. muziclă - ed. plastică

 22. TOMA EUGENIA                                   prof. educaţie tehnologică - informatică