Scoala Gimnaziala Pirtestii de Sus
Pirtestii de Sus, Suceava

Proiecte educaţionale

                                              PROIECTE DERULATE

                     I. PROIECTE DE GRAND

   1. In cadrul programului de granduri şcoala-comunitate subproiectul “Micii folclorişti” , in cadrul Proiectului Pentru Învăţământului Rural in valoare de 16 433 lei, derulat in 2007;

   2. Proiect de dezvoltare şcolara prin Tehnologia Informaţiei si Comunicării “Economia bazata pe cunoaştere” pentru dotarea scolii cu un cabinet de calculatoare si internet, proiect derulat pe comuna, in 2007;

   3. Proiectul de granduri şcolare “Centrul de informare si documentare” in cadrul educaţiei pentru informare in mediul rural defavorizat, derulat in 2007, in valoare de 40 000 lei.

                             II. PROIECTE EDUCATIVE

       • ABSOLVENŢI DE IERI, PERSONALITĂŢI DE AZI

       • ECOŞCOALA

       • PUNŢI ÎNTRE SAT ŞI ORAŞ

       • FOLCLORUL, COMOARA SUFLETULUI MEU

       • DESTINE DIFERITE, ŞANSE EGALE

       • ÎNVAŢĂ SĂ DĂRUIEŞTI

       • E-VACANŢĂ

       • PATRULA ŞCOLARĂ DE CIRCULAŢIE

       • MICII POMPIERI

       • SANITARI PRICEPUŢI