Scoala Gimnaziala Pirtestii de Sus
Pirtestii de Sus, Suceava

Dotări

      BAZA DIDACTICO - MATERIALĂ

 • - 4 cabinete – limba română, matematică, istorie, informatică;
 • -  2 laboratoare – fizică - chimie, biologie;
 • -  1 sală CDI;
 • -  9 săli de clasă; 
 •  - 1 sală de gimnastică;
 • -  1 bibliotecă; 
 • -  1 cancelarie;
 • -  1 direcţiune;
 • -  1 teren de sport;
 • -  1 atelier de întreţinere;
 • -  1 birou secretariat - contabilitate;

     TEHNICĂ DE CALCUL ŞI MIJLOACE AUDIO - VIZUALE

 • -  35 calculatoare;
 • -  1 scanner; 
 • -  1 multifuncţională; 
 • -   Internet; 
 • -   6 imprimante;
 • -   1 fax; 
 • -   3 copiatoare;
 • -  1 staţie de amplificare;
 • -  2 radio casetofoane;
 • -  1 aparat foto digital;
 • -  1 video;
 • -  2 televizoare color + cablu; 
 • -   casete video, audio, Cd-uri;
 • -  2 videoproiector; 
 • -  2 laptop;
 • -  2 camere video;