Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu, Arad
Ineu, Arad

Alte date

Proiecte derulate:

1. Titlul proiectului: „Centru de Documentare şi Informare” (CDI)

 1. scopul şi localizarea proiectului
 2. Centrul de Documentare şi Informare –este un proiect în derulare în prezent (2004) preconizându-se a funcţiona în incinta liceului oferind elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin realizarea următoarelor obiective:

-          facilitarea accesului la informaţie si favorizarea gustului pentru lectură;

-          dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate;

-          iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi în interogarea băncilor de date;

-          întărirea rolului comunităţii romaneşti în cadrul comunităţii europene;

-          promovarea cooperării între elevi, cadre didactice în vederea obţinerii unor beneficii semnificative pentru participanţi;

-          formarea unor deprinderi practice în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul educaţional

-          stabilizarea potenţialului intelectual la nivel local

-          favorizarea dezvoltării cooperării în diverse domenii cu tineri din ţări partenere vecine, cu ţări partenere tradiţionale (Franţa, Irlanda, Italia, Norvegia), cu ţări în care exista interese de schimburi potenţiale sau ţări cu care se pot construi programe bilaterale de interes reciproc, ca avangarda pentru dezvoltarea unor viitoare relaţii economice avantajoase pentru comunitatea locală .

-          asimilarea unor concepte moderne de organizare şi management educaţional şi integrarea acestora în procesul educaţional

-          oferirea unui cadru adecvat de petrecere a timpului liber în detrimentul frecventării barurilor sau a altor localuri cu impact negativ asupra tinerilor;

-          formarea de personal calificat la nivel european, cu un accent deosebit pe formarea tinerilor formatori, orientată spre nevoile tinerilor şi a altor persoane din comunitatea locală;

-          crearea unui cadru propice de valorificare a potenţialului tinerilor cu aptitudini deosebite;

-          organizarea şi intensificarea activităţilor de transfer de informaţie şi stimularea elevilor ;

-          oferirea unor şanse egale de afirmare tuturor tinerilor, inclusiv celor aparţinând minorităţilor sau a celor cu probleme deosebite de integrare socială (handicap etc.).

 1. rezultatele proiectului

-          facilitatea învăţării prin iniţierea elevilor in tehnicile de cercetare documentara;

-          asigurarea unui fond documentar care sa permită elevului construirea autonoma sau asistata a propriilor deprinderi;

-          furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolara si relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ;

 1. parteneri şi nivelul de implicare în proiect

- Grupul Şcolar Industrial „Mihai Viteazul Ineu (beneficiar), OMJRI-Reze Franţa,  Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Local şi Primăria oraşului Ineu,ISJ şi CCD Arad, Asociaţia Crişana

 1. bugetul proiectului:

   25 000 €

 1. finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

-          Consiliul Local şi Primăria oraşului Ineu –Ineu, str- Republicii, nr. 5, e-mail: primineu@rdslink.ro Tel 0257511550, Fax 0257511965- 64 000 000 lei şi o parte a materialelor de construcţie necesare

-          SC. Tricotaje SA- Calea Aradului, nr. 10, Tel. 0257511188-30 000 000 lei

-          Comitetul de părinţi - muncă pe bază de voluntariat

-          Consiliul Judeţean Arad-Arad,  Bd. Revoluţiei nr. 75;  tel. 00 40 257 281600;  e-mail consiliu@cjarad.ro-  500 000 000 lei

-          ISJ şi CCD Arad - Decebal 2, Arad. Tel.057/280008. Fax, 057/280758.  Tel. Casa Corpului  Didactic, 057/281077. consiliere şi materiale disponibile

-          OMJRI-Reze Franţa (Oficiul  Municipal al Înfrăţirilor şi Relaţiilor Internaţionale din oraşul Reze)- Hotel Grignon Dumoulin-Place Jean Baptiste Daviais, 44400, Reze, Pays de Loire, France,  Telefon 00330240.84.43.72, Fax 00330240.84.43.95        -8 000 €

-          Asociaţia Crişana Ineu, Calea Traian nr.7, 315300, jud. Arad, România, Telefon 0040257511777, Fax 0040257511777, e-mail  lmvineu@email.ro- muncă pe bază de voluntariat

 

2. Titlul proiectului: „Împreună într-o Europă Unită”-Ineu 2004

 1. scopul şi localizarea proiectului
 2. Acest proiect se înscrie în cadrul programelor YOUTH PROGRAMME:YOUTH FOR EUROPE. În cadrul acestui program este cuprinsă şi localitatea noastră, având plăcerea de  a avea ca şi invitaţi 33 de tineri şi 5 profesori de la Liceul Jean Perrin din oraşul REZE din Franţa. Aceştia au fost cazaţi în familii corespondente ale unor elevi care învaţă la Grupul Şcolar Industrial „Mihai Viteazul” din Ineu. În ceea  ce priveşte relaţiile dintre ţări, există dorinţa  de a dinamiza schimburile de  tineri şi de a întări legăturile dintre acestea.

S-a prevăzut  ca prin activităţile desfăşurate tinerii să aibă posibilitatea de a-şi exprima opinia

Activităţile prin care tinerii îşi vor exprima opiniile pe parcursul unei săptămâni:

-    vizite ale oraşului şi zonelor limitrofe pentru cunoaşterea mediului natural şi antropic din zona Ineu de către  partenerii francezi

-    vizite la Arad, Timişoara, Moneasa, Gurahonţ pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor etc.

-     dezbateri publice

-    activităţi cultural-sportive, etc.

 1. rezultatele proiectului

- dezvoltarea colaborării internaţionale şi interculturalismului

- consolidarea dimensiunii europene

- promovarea conştiinţei europene

- respectarea reciprocă a valorilor patrimoniului istoric şi cultural

 1. parteneri şi nivelul de implicare în proiect

-33 de tineri şi 5 profesori din cadrul Grupul Şcolar Industrial „Mihai Viteazul Ineu (gazde)şi 33 de tineri şi 5 profesori de la Liceul Jean Perrin din oraşul REZE din Franţa (invitaţi)

 1. bugetul proiectului:

   78 000 000 lei

e.  finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

         - Consiliul Local şi Primăria Ineu- Ineu, str- Republicii, nr. 5,  e-mail: primineu@rdslink.ro,  Tel 0257511550, Fax 0257511965-60 000 000 lei

         - SC. Tricotaje SA- Calea Aradului, nr. 10, Tel. 0257511188  - 18 000 00 lei         


3. Titlul proiectului: Proiectul ”OUVERTURE D’ESPRIT ET RESPECT DES

DIFFERENCES” Irlanda 2003 (DESCHIDERE DE SPIRIT ŞI RESPECT

PENTRU DIFERENŢE)

a.      scopul şi localizarea proiectului

„Tineri cetăţeni ai Europei” a fost deviza proiectului nostru care s-a desfăşurat în oraşul Dundalk din Irlanda şi a reunit tineri din  trei ţări diferite :  Irlanda- Dundalk, Franţa-Reze, România-Ineu. Scopul schimbului cu tinerii irlandezi, francezi şi români a fost respectul pentru diferenţe , cu accent pe integrarea persoanelor cu handicap în societate. (în Irlanda au avut loc Jocurile Paraolimpice, iar în Franţa a fost Anul Persoanelor cu Handicap). descoperirea patrimoniului istoric şi cultural Irlandez in special cel al oraşelor Dundalk si Dublin, precum şi în ceea ce priveşte protecţia mediului,

După pregătirea din fiecare ţară , tinerii vor vizita oraşul Dundalk pentru a se familiariza cu problemele persoanelor cu handicap. Va avea loc de asemenea un schimb cu un organism care primeşte tineri cu handicap. In cursul sejurului tineri cu handicap vor fi invitaţi la serile specifice tarilor participante. Tema integrării persoanelor cu handicap va fi pretextul dezbaterilor asupra diferenţelor, Irlanda si Franţa au probleme cu integrarea imigranţilor. Iar in România exista probleme legate de integrarea rromilor. O alta tema priveşte descoperirea patrimoniului cultural Irlandez in special cel al oraşelor Dundalk si Dublin. In acest scop sunt prevăzute vizite a siturilor istorice. De asemenea sunt prevăzute si seri ale tarilor participante :Irlanda, Franţa si România in care fiecare grup de tineri vor prezenta un scurt program artistic specific tarii lor. Sunt prevăzute de asemenea jocuri de cunoaştere si activităţi sportive, locul de cazare dispunând de un teren de fotbal, teren de tenis si volei si piscina. Tinerii vor participa la ateliere in cadrul cărora se vor grupa pentru a munci asupra temelor : protecţia mediului si respectul diferenţelor. Atelierele  prevăzute sunt : muzica, teatru, machete, moda, jurnal, desen, foto.

Acest schimb de tineri este al treilea dintr-un program trilateral pe care l-am început in 2001 printr-un schimb ce s-a desfăşurat la  Reze. Acest schimb care a avut un succes deosebit a fost urmat in 2002 de un al doilea schimb la Ineu,România cu aceiaşi parteneri : Reze din Franţa si Dundalk pentru Irlanda. Se urmăreşte continuarea relaţiilor intre cele 3 oraşe printr-un schimb la Dundalk in Irlanda

Obiectivele urmărite prin intermediul activităţilor desfăşurate sunt:

·      Consolidarea dimensiunii europene şi dezvoltarea unei conştiinţe europene

·      Promovarea multiculturalismului şi a colaborării internaţionale

·      Protejarea patrimoniului cultural şi istoric

·      Încurajarea unui comportament asociativ

·      Înţelegerea relaţiilor dintre om şi mediu

·      Sensibilizarea tinerilor la problemele mediului

·      Promovarea interculturalismului şi colaborarea cu persoane cu diferite deficienţe

·      Respectarea reciprocă a valorilor patrimoniului istoric şi cultural

·      Sensibilizarea tinerilor la problemele persoanelor cu handicap si a persoanelor defavorizate

b.      rezultatele proiectului

Activităţile desfăşurate şi materialele realizate în comun de tineri din ţări diferite vor demonstra apartenenţa tuturora la o Europă unită. Obiectivele urmărite au fost  realizate în cadrul atelierelor de exprimare prin editarea unui jurnal,album foto, dându-se astfel posibilitatea tinerilor de a-şi pune în valoare calităţile şi de a-si exprima liber opinia asupra Europei

 1. parteneri şi nivelul de implicare în proiect:

Dundalk-Reye Town Twinning Committee –organizator, ARPEJ-REZE şi Grup Şcolar Industrial « Mihai Viteazul » Ineu-participanţi

 1. bugetul proiectului:

-    4 990 €-

 1. finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit):

-    Dundalk-Reye Town Twinning Committee- Town Hall, Dundalk, Co.Louth, Ireland, Telefon 00353042.9332276, Fax 00353042.9336761, e-mail: info@dundalkudc.ie

-    ARPEJ-REZE, Hotel Grignon Dumoulin-Place Jean Baptiste Daviais, 44400, Reze, Pays de Loire, France,  , e-mail Christian.nuliac@mairie-reze.fr , Telefon 00330240.84.43.72, Fax  00330240.84.43.95-4 490 €

-    Consiliul Local şi Primăria Ineu- Ineu, str- Republicii, nr. 5, e-mail: primineu@rdslink.ro, Tel 0257511550, Fax 0257511965- 500 €


4. Titlul proiectului: Proiectul „TINERI  CETĂŢENI AI EUROPEI„- Ineu, 2002

a.      scopul şi localizarea proiectului

Continuând schimbul trilateral început în 2001 la Reze-Franţa, în anul 2002 la Ineu-România,  am dorit consolidarea relaţiilor internaţionale prin deschidere culturală, respect reciproc şi sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte cetăţenia europeană.

Această acţiune rezultă din convergenţa unui ansamblu de factori printre care se numără educaţia civică, implicarea tinerilor în luarea deciziilor în societate şi pentru societate şi implicarea tinerilor în protejarea inestimabilelor valori ale mediului din zona Ineului astfel încât în cel mai scurt timp acest oraş să devină un oraş de nivel european.

S-a urmărit  ca prin activităţile desfăşurate de tineri, aceştia să aibă posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra :

-    promovării interculturalismului şi colaborării internaţionale

-    respectarea reciprocă a valorilor patrimoniului istoric şi cultural

-    punerea in valoare a creativităţii participanţilor se va realiza in cadrul unui grup de ateliere numite “de creaţie”: pictură şi grafică, creaţie vestimentară. interpretarea de cântece si dansuri populare.

-    sensibilizarea populaţiei  prin realizarea a trei  dezbateri publice a căror teme vor fi Cetăţenia,Mediul înconjurător,Patrimoniul cultural

b.      rezultatele proiectului

Activităţile desfăşurate şi materialele realizate în comun de tineri din ţări diferite vor demonstra apartenenţa tuturora la o Europă unită. Activităţile prin care tinerii îşi vor exprima opiniile sunt:

-    crearea unei pagini Web care a  cuprins sumarul activităţilor desfăşurate

-    realizarea unor programe radio prin elaborarea unor reportaje şi emisiuni cuprinzând temele proiectului

-    realizarea  unei reviste prin redactarea unor articole şi a unei declaraţii finale

-    realizarea unui album foto

-    organizarea în ultima seară a unei reuniuni la care au fost invitate personalităţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cetăţeni ai oraşului Ineu, în faţa cărora  tinerii participanţi vor prezenta o declaraţie redactată în comun şi materialele realizate  în cadrul atelierelor

c.       parteneri şi nivelul de implicare în proiect:

Grupul Şcolar Industrial « Mihai Viteazul » Ineu –organizator, ARPEJ-REZE şi Dundalk-Reye Town Twinning Committee -participanţi

d. bugetul proiectului:

 174 000 000 lei+ 5 500€

e. finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit

§         Consiliul Local şi Primăria oraşului Ineu –Ineu, str. Republicii, nr. 5, e-mail: primineu@rdslink.ro              - 134 000 000 lei şi o parte a materialelor de construcţie necesare Tel 0257511550, Fax 0257511965

§         SC. Tricotaje SA- Calea Aradului, nr. 10, Tel. 0257511188  -45 000 000 lei

§         OMJRI-Reze Franţa- Hotel Grignon Dumoulin-Place Jean Baptiste Daviais, 44400, Reze, Pays de Loire, France,  Telefon 00330240.84.43.72, Fax 00330240.84.43.95        -5 500 €


5. Titlul proiectului: „RADIO  MV”-Ineu 2002

 1. scopul şi localizarea proiectului

Realizarea unui post de radio (cu circuit închis în prezent dar cu posibilităţi de emisie în viitor) în cadrul Grupului Şcolar Industrial „Mihai Viteazul” Ineu

 1. rezultatele proiectului

-    realizarea unor emisiuni cu caracter instructiv-educativ de către elevi, precum şi a altor emisiuni (ştiri, culturale, divertisment etc.)

-    facilitarea comunicării şi schimbului de idei între tineri

-    dezvoltarea  libertăţii de exprimare a tinerilor, a autonomiei acestora şi luarea de responsabilităţi în cadrul unui grup

-    un real sprijin în aplicarea programelor şcolare

 1. parteneri şi nivelul de implicare în proiect:

Grupul Şcolar Industrial „Mihai Viteazul Ineu (beneficiar), SC Cristian Company SRL (furnizor) OMJRI-Reze Franţa,  Consiliul Local şi Primăria oraşului Ineu

 1. bugetul proiectului:

8 000 $+156 000 000 lei

e. finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

         - SC COMERA SA         - 100 000 000 lei

         - Consiliul Local şi Primăria Ineu- Ineu, str- Republicii, nr. 5, e-mail: primineu@rdslink.ro, Tel 0257511550, Fax 0257511965-56 000 000lei

- OMJRI-Reze Franţa- Hotel Grignon Dumoulin-Place Jean Baptiste Daviais, 44400, Reze, Pays de Loire, France,  Telefon 00330240.84.43.72, Fax 00330240.84.43.95        -8 000 $