Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu, Arad
Ineu, Arad

Proiecte educaţionale

LLP-LdV/2008/RO/188  

             În perioada 14.06-4.07.2009, în cadrul Programului Lifelong Learning, a avut loc o mobilitate de 3 săptămâni în Germania, la Dresda. Această mobilitate face parte dintr-un proiect Leonardo da Vinci pe care l-a câştigat Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu în anul şcolar 2008-2009.

„AutoCAD pentru viitorii proiectanţi” având acronimul „AVT” este un proiect care s-a  adresat unui grup de 15 elevi ai Grupului Şcolar “Mihai Viteazul” Ineu care se pregătesc să obţină calificarea „Tehnician mecatronist / tehnician operator tehnică de calcul”. Aceştia au beneficiat de o acţiune de mobilitate în Germania la WBS TRAINING AG (un important furnizor de servicii educaţionale şi formare profesională), acţiune care a urmărit să sprijine şi să le întărească abilităţile practice, dezvoltarea lor personală, să le crească capacitatea de inserţie profesională şi posibilitatea de a participa pe piaţa europeană a muncii.

Nevoile de formare ale participanţilor au derivat din planurile-cadru de învăţământ, care, pentru specializarea pe care ei o urmează, alocă 34 h structurării competenţelor de utilizare a aplicaţiilor de tip CAD (17 pentru teorie, 17 pentru aplicaţii practice). Am considerat că numărul de ore destinate efectiv exerciţiului practic este insuficient şi, în cazul nostru, nicio variantă de orar nu putea asigura desfăşurarea tuturor celor 34 ore în laboratorul de informatică. În plus, pentru a avea, la absolvire, şanse reale de angajare, elevii ar fi trebuit să beneficieze de calităţile unui formator cu experienţă, care cunoaşte cererea de competenţe în domeniu; inginerii noştri au cunoştinţele necesare, dar nu au lucrat practic cu soft-ul AutoCAD. În această conjunctură proiectul de mobilitate a fost, în acelaşi timp, o necesitate şi o oportunitate pentru instituţia noastră prin care am venit în întâmpinarea nevoilor de formare ale participanţilor.

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:

- să faciliteze contactul cu o cultură a disciplinei şi a pragmatismului;

- să asigure formarea competenţelor de utilizare a aplicaţiilor CAD relevante pentru munca reală de proiectare;

- să încurajeze responsabilitatea în realizarea unor proiecte profesionale de calitate;

- să dezvolte comunicarea în limba engleză şi germană;

- să îmbunătăţească abilităţile de relaţionare interpersonală şi de muncă în echipă.

Aceste obiective au fost formulate în strânsă concordanţă cu obiectivele operaţionale ale programului Leonardo da Vinci care vizează:

- cresterea calitatii si a volumului mobilitatii in Europa a persoanelor implicate in educatie si formare profesionala initiala si in formare continua, in vederea cresterii numarului plasamentelor in intreprinderi la cel putin 80 000 pe an, pana la sfarsitul Programului Invatare pe Tot Parcursul Vietii;

- cresterea calitatii si a volumului cooperarii intre institutii sau organizatii furnizoare de educatie si formare, intreprinderi, parteneri sociali si alte organisme relevante din Europa;

- încurajarea învăţării limbilor străine moderne;

- sustinerea dezvoltarii de continut, servicii, pedagogii si practici de invatare pe tot parcursul vietii, bazate pe tehnologii informationale si comunicationale (TIC).

Activităţile practice desfăşurate de participanţi pe durata mobilitaţii au avut ca rezultat dobândirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi abilităţi specifice proiectării cu ajutorul softu-lui AutoCAD.

Participanţii sub directa îndrumare a tutorelui de stagiu şi a mentorului şi-au format abilităţi şi competenţe care i-au făcut capabili:

§  sa analizeze specificul unui proiect CAD

§  sa identifice şi sa utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii

§  sa interpreteze si sa modifice desene în 2D

§  sa vizualizeze şi sa interpreteze prezentǎri în 3D.

Rezultatele pe care le-am aşteptat includeau:

· 15 elevi care au abilităţi de analiză a specificului proiectelor în CAD, de creare şi interpretare a desenelor 2D şi a prezentărilor în 3D;

· un set de înregistrări video care prezintă paşii parcurşi pentru realizarea desenelor 2D / prezentărilor 3D;

· portofolii individuale cuprinzând materialele realizate de fiecare elev în perioada stagiului de formare.

Pe lângă acestea, participanţii, şi-au performat implicit şi abilităţile de a lucra în echipă, de a comunica într-o limbă străină (engleză – ca limbă oficială de desfăşurare a mobilităţii şi germană ca opţiune de comunicare în contextul cultural şi interpersonal din Germania, ţara gazdă a mobilităţii) şi de a utiliza noile tehnologii asistate de calculator. Angajarea totală, efortul depus şi rezultatele excepţionale obţinute de participanţii la această mobilitate dovedesc faptul că scopurile propuse de noi au fost îndeplinite în procent de 100%.

Participanţii au beneficiat de calităţile unui formator cu experienţă în proiectarea CAD, care cunoaşte cererea de competenţe de pe piaţa europeană a muncii în domeniu; de aceea, şansele lor de angajare la momentul absolvirii au sporit considerabil. Elevii noştri au respectat condiţiile organizaţiei de primire, programul de lucru şi codul de bună conduită, ceea ce a reprezentat un context de educare a adaptabilităţii. De asemenea, dat fiind că ţara gazdă a fost Germania, au luat contactul cu o cultură a muncii riguroase şi cu un stil de viaţă definibil prin temeinicie şi stricteţe. În sfârşit, limba de desfăşurare a cursurilor a fost engleza, şi prin aceasta  mobilitatea proiectată şi realizată a contribuit la dezvoltarea competenţelor lor lingvistice.

Competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul perioadei de mobilitate au fost validate în două etape. Prima etapă a fost realizată unilateral, de experţi ai WBS Training AG şi s-a concretizat prin acordarea unui Certificat. Cea de a doua etapă a validării s-a realizat de către o comisie mixtă, formată din reprezentanţi ai ambelor organizaţii partenere şi s-a finalizat cu acordarea certificatelor Europass Mobility.

A existat şi un program cultural variat care a dat posibilitatea participanţilor de a lua contactul cu cultura, istoria, civilizaţia şi obiceiurile poporului german, în general, şi cu ale locuitorilor regiunii Saxonia, în special. Au fost realizate vizite culturale în oraşele Dresden, Berlin şi Leipzig. În afară de acestea, a fost organizată şi o expediţie în Parcul Naţional – Saxon Switzerland, care este o adevărată bijuterie naturală.

Ţinând cont de toate acestea putem afirma, cu toată convingerea, că acţiunea de mobilitate a fost cea mai bună alternativă de formare şi a răspus la toate nevoile participanţilor.