Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu, Arad
Ineu, Arad

Prezentare

Grupul Şcolar "Mihai Viteazul" este cel mai bun liceu din Judeţul Arad.

 Se află în Oraşul Ineu, un oraş cu aproximativ 10.000 de locuitori, situat în partea de vest a României, în judeţul Arad, pe cursul mijlociu al văii Crişului Alb, între Munţii Zarandului şi Munţii Codru Moma, la latitudinea de 46° 26’ N şi longitudinea de 21°  50’ E.

 

Localitatea a fost prezentată întâia oară iî lucrarea SEYAHATNAME a vestitului călator turc EVLIA CELEBI, care a vizitat-o în vara anului1660. Propunerea ca Şcoala din Ineu sa poarte numele de “MIHAI VITEAZUL “ îi aparţine regretatului profesor Todincă Ioan, acesta aducând următoarele argumente:

 

1.      Pentru ca raporturile ineuanilor cu Mihai Viteazul au fost deosebite:

a.      Luptătorii din împrejurimile Ineului au fost alături de domnitor in 1595,la Călugăreni;

b.      Dintr-o scrisoare adresata marelui vizir Ibrahim de Andrei Bathory(17 august 1599) rezulta ca eliberarea Ineului (si Lipovei)au fost de la început in atenţia lui Mihai Viteazul;

c.       După bătălia de la Şelimbăr, mai exact la 23 noiembrie 1599,el instalează la Ineu o garnizoanã credincioasã, având în frunte un căpitan care pretinde ca adunările comitatense sa se þina la Ineu, sub supravegherea directa a Voievodului;

d.      După alungarea turcilor şi apoi a tătarilor, care făcuseră mari pagube, luând multe animale si o mulţime de robi din părţile Ineului, Mihai si cei devotaţi lui fac semnificative eforturi de a scoate aceste ţinuturi de sub stăpânirea austriecilor. Pe de o parte Gaspar Kornis intervine pe lângă împăratul Rudolf, iar voievozii din Botfei, Hãşmaş, Clit şi alţii se rup de cetatea de la Oradea, aflată sub jurisdicţia habsburgică şi se adresează căpitanului instalat de Mihai la Ineu şi <<Înălţimii sale Voievodului Mihai>>;

e.      Chiar după bătălia de la Miraslău, garnizoana ineuană îi rămâne credincioasă. El trece pe la Ineu în drum spre împăratul Rudolf;

f.        Tradiţia orala a păstrat amintirea şederii lui Mihai Viteazul sub un vechi arbore de tisa din zona actualului parc;

g.      Cronicarul Gheorghe Brancovici, născut la Ineu in 1645, se face ecoul amintirii lui Mihai, scriind cu admiraţie şi regret :"Cu vitejie vrednică ocârmuind a lăţit puterea neamului românesc şi în fericire stăpânind Maria-Sa câte trei ţări, adică Ardealul, Moldova şi Ţara Româneasca, pe urmă după câţiva ani a pierit la Turda”. Cu admiraţie scrie despre domnitorul unificator şi în cronica în limba sârba, spre deosebire de Miron Costin care n-a înţeles gestul lui Mihai.

2.      Prin tratatul de la Alba-Iulia din mai 1595, Mihai Viteazul a obţinut ca toate bisericile ortodoxe din Transilvania să depindă de mitropolia Tarii Româneşti. La consecinţe directe pentru ineuani, putem nota plecarea la mănăstirea Comana in 1640 a episcopului Longhin Brancovici, pentru a scăpa de prigoana calvină. Acolo va merge şi Simion, nepotul lui Longhin Brancovici, viitorul Sava II Brancovici mitropolitul de mai târziu, care va reveni în Ţara Românească şi pentru a fi ridicat, la Târgovişte, la rangul de mitropolit. Şi fratele său, Gheorghe, va avea puternice legături cu Ţara Românească, unde şi-a scris de altfel şi cronica în limba română.

3.      Se poate spune că în vremea lui Mihai Viteazul se atribuie Ineului în cea mai mare măsura importanţă strategică pentru spaţiul etnic românesc. Gestul unificator al lui Mihai Viteazul a creat o impresionantă tradiţie unionistă la românii ineuani şi la cei din împrejurimi (Vasile Goldiş, dr. Ioan Suciu, delegaţia din 1918 sunt exemple la indemna oricui).

4.      Ineul avea în trecut o deosebita valoare strategică şi militară, astăzi odată cu integrarea în structurile NATO aceasta fiind mult diminuată.

5.      Liceul din Ineu pregăteşte si viitori ofiţeri si subofiţeri, copiii acestora si chiar dintre copiii de trupa ai unităţilor, iar aceste unităţi sunt de multa vreme aspectul cel mai reprezentativ si mai cunoscut in tara al localităţii noastre.

6.      Nu exista nici un liceu cu acest nume la graniţa de vest, deşi acest lucru s-ar impune prin semnificaţia cu totul deosebita a personalităţii lui Mihai Viteazul in istoria romanilor.

 

 


A fost înfiinţat in urma demersurilor făcute pe lângă demnitarul comunist, Lucretiu Pătrăşcanu, aflat in campanie electorala, in anul 1953.
Prima promoţie a absolvit in 1957 si primele clase au funcţionat in localul actualei Scoli Generale cu clasele I-IV. Din septembrie 1964 s-a dat in folosinţa clădirea actualei Scoli Generale cu clasele V-VIII, unde s-au desfăşurat cursurile liceale si ale unor clase de gimnaziu, iar din aprilie 1978 s-a dat in folosire clădirea actuală de pe Calea Traian nr. 7; din ianuarie 1979 s-a separat de gimnaziu ca instituţie.

A funcţionat sub diferite denumiri : Şcoala Mediu Mixta (la început), Liceul Teoretic, Liceul Industrial, Grupul Şcolar Industrial, din 1994, Grupul Şcolar Industrial " Mihai Viteazul ". iar  în prezent Grupul Şcolar "Mihai Viteazul". Are anual numeroşi elevi distinşi la concursurile şcolare, faza judeţeana si elevi cu premii si menţiuni la faza naţională şi chiar la olimpiada internaţională de fizică.

Aproximativ douăzeci de absolvenţi au devenit doctori in ştiinţe si doctoranzi, cadre didactice universitare si cercetători de prestigiu. Spre acest liceu gravitează absolvenţii gimnaziilor din împrejurimi, cei mai buni venind chiar şi din localităţile , unde există de mai mulţi ani licee: Beliu, Cremei, Sebiş, Gurahonţ,  Pâncota şi chiar din apropierea Aradului.

Directorul actual al liceului este d-l inginer Teodor Crisan.

 

Transformările înregistrate în organizarea şcolii

 

-          din anul 1953 funcţionează sub denumirea de Şcoala Medie Mixtă

-          în anul 1957 a absolvit prima promoţie

-          din anul 1958  se trece la învăţământul de 11 clase.

-          din anul 1960 funcţionează sub denumirea de Liceul de Cultură Generală

-          din anul 1964 funcţionează în localul din str. Republicii nr.3 (unde în prezent funcţionează actuala Şcoală Generală cu clasele V-VIII)

-          din anul 1968 se trece la învăţământul de 12 clase.

-          în anul 1974 devine Liceu Real -Umanist

-          în anul 1977 devine Liceu Industrial

-          în  anul 1978 s-a dat în folosinţă actuala clădire de pe Calea Traian nr.7

-          din anul 1979 s-a separat de Şcoala Generală Ineu, funcţionând în continuare in actuala clădire sub denumirea de Liceul Industrial Ineu

-          din anul 1991 funcţionează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial Ineu

-          în 1994 şi-a schimbat denumirea, în cea de Grup Şcolar Industrial „Mihai Viteazul” Ineu, conform  Ordinului Ministrului Învăţământului  nr. 6562/16.04.1994

-          în Ianuarie 1999, fuzionează cu Grupul Şcolar Agricol Şicula conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 5 049/17.11.1998 sub aceeaşi denumire , Grupul Şcolar Industrial „Mihai Viteazul” Ineu