Scoala Gimnaziala Cupseni
Cupseni, Maramures

Comisia CEAC

MISIUNE

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din zona Lăpuşului, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

 

VIZIUNE

Şcoala îşi propune să fie principalul sprijin al familiei în procesul de educare și socializare al tinerilor prin :

* trecerea  de la mentalitatea organizată în jurul aşteptării posesive, la aceea care favorizează iniţiativa proprie;

* cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri  armonioase.

 Astfel, şcoala noastră va deveni  un izvor de cultură şi inovaţie, iar printr-un proces ştiinţific şi umanist va forma elevii să fie cei mai buni locuitori ai comunităţii.

Copiii de azi vor fi făuritorii Europei de mâine. Educaţia permanentă stă la baza procesului economic.

 

Vrem să oferim cât  mai mult copiilor noştri!