Scoala Gimnaziala Cupseni
Cupseni, Maramures

Prezentare

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII

 

Localitatea CUPŞENI este aşezată în nordul depresiunii Lăpuşului la distanţa de 20 km de oraşul Târgu Lăpuş, respectiv 65 km distanţă de municipiul Baia Mare.

Se învecinează cu localităţile Libotin, Costeni și Ungureni, localităţi care aparţin comunei Cupşeni.

Localitatea fiind situată într-o zonă muntoasă, la poalele muntelui Şatra - 1041 m, zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

Activitatea principală o constituie agricultura: creşterea animalelor, cultura plantelor cum ar fi: porumb, cartof, grâu, ovăz, secară şi plante furajere.

Majoritatea lucrărilor din agricultură se execută manual.

Puţini din locuitorii localităţii lucrează la instituţiile existente la nivel de comună, un mare număr fiind plecaţi la muncă în străinătate, în general pe perioade medii și lungi de timp, cu contracte de muncă.

În prezent, locuitorii beneficiază de telefonie digitală, televiziune prin cablu, Internet, un număr mare de familii dispun de calculatoare, precum și un sistem de aprovizionare cu apă potabilă.

Şcoala din localitatea Cupşeni a fost înfiinţată ca şi şcoală confesională pe lângă biserica din localitate, în jurul anului 1890.

Unitatea de învăţământ este situată în centrul localităţii pe şoseaua principală la nr.255, ce leagă localitatea Cupşeni cu localitatea Libotin şi mai departe localităţile Rogoz, Dămăcușeni şi Tg Lăpuş.

Elevii sunt transportați zilnic la școală cu microbuzele școlare și parcurg 4 – 8 km pe un traseu.

Şcoala din localitatea Cupşeni asigură condiţiile materiale, umane şi organizaţionale pentru a oferi tuturor celor care au nevoie de instrucţie şi educaţie, condiţiile necesare pentru a se dezvolta ca personalitate independentă şi autonomă în peisajul social al satului de azi pentru a participa la transformarea şi dezvoltarea societăţii tradiţionale, sănătoase specifice satului ardelean cu tradiţiile şi obiceiurile sale.

Pornind de la valorificarea istoriei, tradiţiei locale, şcoala se va constitui într-o punte de legătură între generaţii cu efect proiectiv spre viitor.

Şcoala Gimnazială din Cupşeni are în subordine următoarele structuri:

Şcoala primară din Libotin

Grădiniţa cu program normal din Costeni

Grădinița cu program normal din Ungureni