Scoala Gimnaziala Vinatori
Vanatori, Vrancea

Profesorii noştri

Colectivul didactic este format din 15 cadre didactice titulare, din care 4 cu definitivat, 2 cu gradul II şi 9 cu gradul I, respectiv 2 educatoare, 4 învăţători şi 9 profesori. De asemenea, şcoala are secretar şef şi personal de îngrijire.

Personalul auxiliar este format din secretar sef si bibliotecar cu 1/2 normá, de asemenea un íngrijitor si fochist.

-institutor SOFICA DĂRMĂNESCU -gradul I

-institutor MARIANA STANCIU- gradul I

-ínvátátor VIRGINICA SÎRBU- gradul I

-prof. pentru înv. primar LĂCRĂMIOARA -ELENA STOIAN- gradul I

- ínvátátor DUMITRACHE SOFIA-gradul I

- prof. pentru înv. primar ION COTIGĂ-gradul I

-profesor limba si literatura romaná-ALINA CIUTACU-gradul II

-profesor matematicá- COSMIN-ANDREI SECELEANU -gradul II

-profesor biologie-IULIA GAIŞ-gradul I

-profesor istorie-geografie-AMBRONO VERONICA -gradul I

-profesor fizicá-chimie-JAN STANILA- definitiv

-profesor lb.englezá- ALINA NICOARA- definitiv

-profesor ed. fizicá- EMIL TERTELICI-gradul I

-profesor religie preot MARIUS DIMA- definitiv


-DIRECTOR- prof. ANDREI-COSMIN SECELEANU