Scoala Gimnaziala Vinatori
Vanatori, Vrancea

Prezentare

Vatră permanentă de locuire, comuna Vînători este aşezată în partea de sud-est a judeţului Vrancea, în apropierea Luncii Siretului Inferior. Comuna Vinători face parte din fostul Ţinut Putna şi se compune în prezent din şapte sate: Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi, Balta Raţei, Răduleşti, Petreşti, Jorăşti şi Vînători. Comuna Vinători se întinde pe o suprafaţă de 9800 ha şi este situată la 5 km depărtare de municipiul Focsani.

Şcoala cu clasele I-VIII Vînători este unitate cu personalitate juridică din anul 2006 şi are arondate celelalte şcoli de pe raza comunei. Şcoala, şi de altfel şi satul Vînători, au luat fiinţă în anul 1878 când s-a pus în aplicare articolul VI din Legea rurală, adoptată în timpul domnitorului Al. I. Cuza. La 7 octombrie 1864, la propunerea lui M.Kogălniceanu, se hotăra ca toţi sătenii aflaţi "sub steaguri să fie împroprietăriţi - cei ce făcuseră clacă înainte de a pleca în armată să primească pământ ca orice clăcaş, iar ceilalţi, care nu fuseseră însuraţi la încorporare, să se socotească în rândul spornicilor şi să li se dea locuri pe moşiile statului". Evenimentele din vara anului 1877 de pe front au urgentat probabil promulgarea legii şi accelerarea procesului de împroprietărire a însurăţeilor la care se făcea referire anterior. Nu de puţine ori combatanţii au fost încurajaţi cu următoarele cuvintele: "Mergeţi, copii! Vă aşteaptă acasă pământul pentru voi şi pentru copiii voştri." Ca urmare a acestor precizări, satul Vinători a fost înfiinţat în urma aplicării acestui paragraf din lege, numele fiind dat de Regimentul Vinători. Atunci au luat fiinţă şi satele Petreşti şi Jorăşti. Localul actual al şcolii a fost realizat în anul 1962 prin contribuţia comunităţii locale.

Şcoala este amplasată într-un mediu natural deosebit, în apropierea Luncii Putnei şi Crângului Petreşti. Potrivit PDI, misiunea Şcolii cu clasele I-VIII Vînători este: "Şcoala - o fereastră deschisă spre nou, spre iniţiere, formare şi dezvoltare a personalităţii fiecăruia, atenuând diferenţele de mediu şi formând exemple demne de urmat în comunitate".

scoalagimnazialavinatori.wordpress.com

Galerie foto