Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Tecuci
Tecuci, Galati

Prezentare

  • Şcoala noastră are ca misiune reabilitarea, compensarea, recuperarea, socializarea, educarea şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, schimbarea modului în care aceştia sunt percepuţi în societatea românească.
  • Deviza noastră:E greu să înveți să mergi și, dacă ai reușit, trebuie să-ți alegi cu grijă calea!” 
  • Complexitatea soluţiilor educaţionale asigură un curriculum deschis bazat pe principiul normalizării, fiind centrat pe copil.
  • Obiective:
  • - Asigurarea instruirii şi educaţiei tuturor copiilor cu CES;
  • -Asigurarea de sanse egale in educatie copiilor cu CES;
  • - Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală;
  • - Diversificarea ofertei educaţionale a instituţiei;
  • - Asigurarea bazei materiale a şcolii care să permită recuperarea şi compensarea prin educaţie a copiilor cu dizabilităţi;
  • - Crearea condiţiilor pentru o bună legătură cu comunitatea locală

 

Instituţia s-a înfiinţat în anul 1956 sub denumirea de CĂMINUL ŞCOALĂ NR. 5 TECUCI,subordonată Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, fiind destinată şcolarizării copiilor cu deficienţe mintale severe şi profunde.

În 1976 , instituţiei i se adaugă un nou corp de clădire, construit special pentru grupe cu număr mic de copii şi săli pentru terapii compensatorii.

După 1989, instituţia a fost subordonată Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi abia din anul 1994 va fi subordonată Ministerului Educaţiei., respectiv Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, dată de la care începe o adevărată reformă a învăţământului special românesc.

În 1999 se schimbă denumirea instituţiei în ŞCOALA SPECIALĂ TECUCI, iar din 2012 în ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU"  TECUCI