Scoala Gimnaziala Timboiesti
Tamboesti, Vrancea

Proiecte educaţionale

 

Parteneriate importante derulate in Scoala Gimnaziala Timboesti

 

Nr. crt.

PARTENER

Perioada pentru care s-a incheiat parteneriatul

Obiectul parteneriatului

Rezultate obtinute

1

Protocol de Colaborare Scoala – Dispensar

1 an scolar

 

-Informarea elevilor si a parintilor acestora in scopul cunoasterii si respectarii regulilor de igiena individuala si colectiva, prevenirea imbolnavirilor si mentinerea sanatatii,

-atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter  educativ si extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a activitatilor sanitare

-Formarea unor atitudini si deprinderi referitoare la igiena si impactul comportamenului igienic asupra omului , mediului, societatii;

-Adoptarea unui comportament igienic fata de ei insisi;

-Crearii unui climat de muncă şi de învăţare igienic;

-Aprecierea, intelegerea si toleranta fata de persoane aflate in situatii limita;

-Dezvoltarea autovalorizarii si a increderii in sine

2

Protocol de colaborare pentru prevenirea si combaterea actelor antisociale, a infractionalitatii juvenile si a accidentelor rutiere”, incheiat intre Scoala Gimnaziala Timboesti si Politia comunei Timboesti

1 an scolar

-Sa cunoasca si sa respecte regulile de circulatie

-Sa posede deprinderi de a circula corect

-Sa cunoasca pericolele la care se expun persoanele care nu respecta regulile de circulatie

-Sa cunoasca modalitatile de prevenire a talhariilor

-Sa cunoasca modalitatile de prevenire a violentei in scoala

-Sa cunoasca notiunea de “violenta in familie”

-Sa cunoasca rolul agentului de circulatie

 

-Mecanisme funcţionale de cooperare şi comunicare între şcoală şi poliţie,

-Conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele care decurg din săvărşirea de fapte antisociale,

-Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare,

-Locuitori mai bine informaţi cu privire la legislaţia în vigoare,

-Materiale informative distribuite în comunitate cu privire la măsurile de siguranţă, a traficului de fiinţe umane şi a regulilor de circulaţie.

 

 

3

Proiect de parteneriat educaţional

Şcoală – familie – comunitate

1 an scolar

Comunicarea cu părinţii şi autorităţile locale în vederea reducerii abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale, formarea la elevi a unor deprinderi de comportare care să întărească siguranţa persoanei.

Participarea activă alături de şcoală a familiei şi autorităţilor locale în educarea copiilor prin implicarea acestora (părinţi, Poliţie, Primărie,Biserica) în activităţi şcolare şi extraşcolare

 

-Implicarea si participarea reala a parintilor in activitatile la clasa si cele extracurriculare

-dezvoltarea comunicării , respectarea opiniilor subiecţilor implicaţi

- Formarea parintilor in spiritul ideii de parteneri egali in educatia copiilor

-Convingerea parintilor pentru a investi in dezvoltarae personla a copilului si a grupului in ansamblu

- Implicarea parintilor si a comunitatii in desfasurarea actului educational in conditii optime

-Cunoasterea traditiilor crestine, formarea conduitei si constiintei crestine ale elvilor

 

4

“ Scoala – o sansa la educatie pentru toti copiii”

Scoala dupa scoala

PROMOTOR : Asociatia “ Conexiuni “

1 an scolar

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu a copiilor din mediile dezavantajate, creşterea procesului de învăţare bazat pe dezvoltarea personală din perspectiva dezvoltării unui învăţământ incluziv.

-Elevii implicați în proiect au reușit în bună măsură să parcurgă materia, aceasta reflectându-se în rezultatele bune obținute la clasă.

-Clarificarea notiunilor de baza la materiile studiate

-O mai buna colaborare cu biblioteca scolii

5

“Din nou la Scoala – prevenirea si parasirea timpurii a scolii”

1 septembrie 2014 -7 decembrie 2015

Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin elaborarea şi aplicarea de:metode şi instrumente de educaţie remedială de ”A doua şansă”( pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala/nu au absolvit învăţământulobligatoriu, reintegrate în educaţia obligatorie de 8 clase) și măsuri de educaţie preventivă adresate elevilor aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a școlii primare sau gimnaziale.

 

-Un număr  mare de participanţi la programul de educaţie de tip „a doua şansă”

-Ponderea absolvenţilor de program de educaţie de tip „a doua şansă”  crescut

-facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

6

Fiecare Copil in Gradinita”, incheiat intre Asociatia OvidiuRo, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, Primaria Timboesti, Scoala Gimnaziala Timboesti,

2014-2016

frecventarea gradinitei de catre toti copiii saraci de 3-5 ani

acoperirea unei parti din costurile educației;

îmbunătățirea nutriției de bază a familiei

 

creșterea numărului de copii dezavantajați de 3-5 ani care sunt înscriși, și au prezență zilnică, la grădiniță.

Tichetele sociale condiționate de prezența copiilor la grădiniță s-au dovedit a fi un instrument extrem de eficace și de eficient pentru a motiva părinții foarte săraci și de multe ori analfabeți funcțional (care au, în medie, 4 ani de școală), să își aducă copiii la grădiniță în fiecare zi.

Situația parteneriatelor

Situația parteneriatelor în anul școlar 2013-2014

 • Acord de parteneriat „ Cu drag, din suflet de copil” incheiat intre Gradinita cu Program Normal Magura, com Jitia si Scoala Gimnaziala Slimnic, com Timboesti, nr. 224/13.03.2014
 • Acord de parteneriat “Maica Domnului Imparateasa Cerului si a Pamantului”, incheiat intre Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva “ Elena Doamna” Focsani, Scoala Gimnaziala Timboesti, Centrul de zi “Danut” Brosteni, Scoala Gimnaziala Slobozia Bradului, Jud Vrancea, nr. 1262/9.12.2013
 • Acord de parteneriat „ Si noi suntem creativi”, incheiat intre Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva “ Elena Doamna” Focsani, Scoala Gimnaziala Timboesti, Scoala Gimnaziala Slobozia Bradului, Jud Vrancea, nr. 1261/9.12.2013
 • Acord de parteneriat „Martisorul- Traditie si simbol” incheiat intre Muzeul Vrancei si Scoala Gimnaziala Slimnic – Timboesti, nr. 177/ 28.02.2014
 • Acord de parteneriat educational incheiat intre Trupa de Teatru „Arlechino” din Buzau si Scoala Gimnaziala Slimnic – Timboesti, 29.05.2013
 • Acord de parteneriat „Fara limita- impreuna pentru traditii” incheiat intre Scoala Gimnaziala Ruginesti si Scoala Gimnaziala Slimnic – Timboesti, nr. 506/26.04.2013
 • Acord de parteneriat „1 iunie- portret de copil” incheiat intre Muzeul Vrancei si Scoala Gimnaziala Timboesti, nr593/29.05.2013
 • ·         Acord de parteneriat
 • „ Lumea in scoala ta – Saptamana Elvetiei”, proiect incheiat intre Asociatia pentru Managementul Artelor, Scoala Gimnaziala Timboesti, Scoala Gimnaziala Obrejita, Scoala Gimnaziala nr 1 Focsani, Scoala Gimnaziala nr. 7 Focsani
 • Protocol de Colaborare Scoala – Dispensar, nr. 180/ 28.02. 2014
 • Protocol de colaborare pentru prevenirea si combaterea actelor antisociale, a infractionalitatii juvenile si a accidentelor rutiere”, incheiat intre Scoala Gimnaziala Timboesti si Politia comunei Timboesti, 27.11.2013
 • Contract de Parteneriat nr. 6156/23.04.2014, intre Asociatia „Institutul pentru dezvoltarea Evaluarii in educatie” si Scoala Gimnaziala Timboesti.

 

Situația parteneriatelor în anul școlar 2014-2015

 • Acord de Parteneriat Cadru “ Fiecare Copil in Gradinita”, incheiat intre Asociatia OvidiuRo, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, Primaria Timboesti, Scoala Gimnaziala Timboesti, nr. 8261.10.09.2014
 • Acord de Parteneriat “Educatia scolara a copiilor romi-determinata de educatia scolara a parintilor lor”, incheiat intre Asociatia “Conexiuni”, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, Scoala Gimnaziala Timboesti, Scoala Gimnaziala Slobozia Bradului, 15.10.2014
 • Acord de Parteneriat “ Evaluarea Nationala”, incheiat intre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, Scoala Gimnaziala Timboesti, 29.12.2014
 • Protocol de Colaborare “ Formarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preprimar si primar din mediul rural”, incheiat intre Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinti” Vrancea si Scoala Gimnaziala Timboesti, 12.05.2014
 • Acord de Parteneriat “Din nou la Scoala – prevenirea si parasirea timpurii a scolii”, incheiat intre Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinti” Vrancea si Scoala Gimnaziala Timboesti,
 • Acord de Parteneriat pentru implementarea programelor Junior Achievement Romania, incheiat intre Junior Achievement Romania si Scoala Gimnaziala Timboesti, 1.10.2014
 • Acord de Parteneriat “Welcome to Dramaland”, incheiat intre Scoala Gimnaziala Vulturu si Scoala Gimnaziala Timboesti, nr.918/27.05.2015
 • Protocol de Colaborare intre Scoala Gimnaziala Timboesti, Parohia Slimnic si Parohia Timboesti, nr. 723.04.2015
 • Contract de Parteneriat intre Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 si Scoala Gimnaziala Slimnic,nr. 758/22.04.2015
 • Program Partenerial “ Siguranta ta Conteaza”, incheiat intre Scoala Gimnaziala Timboesti si Politia Comunei Timboesti
 • Acord de Parteneriat “Jitia – izvor de traditie si folclor”, inchiat intre Scoala Gimnaziala Jitia si Scoala Gimnaziala Timboesti, nr.194.0403.2014
 • Parteneriat Educational “ Minte sanatoasa in corp sanatos”, incheiat intre Autoritatea de sanatate publica si Scoala Gimnaziala Timboesti, 29.102014
 • Acord de colaborare intre Teatrul Mimica Focsani si Scoala Gimnaziala Timboesti, 2.04.2015
 • Contract de parteneriat pentru derularea Concursului scolar national de competente si performanta “Comper”, Nr. 758/ 22.04.2015