Scoala Gimnaziala Timboiesti
Tamboesti, Vrancea

Dotări

Şcoala Tîmboeşti funcţionează în prezent într-un local reabilitat începând din anul 2006 şi  inaugurat în 2007, cu 10 săli de clasă, 3 laboratoare moderne (fizică-chimie-cu o dotare de calculatoare, videoproiector, ecran de proiecţie, truse pentru experimente de fizică şi chimie, biologie, informatică- cu 20 calculatoare), o sală de sport nouă  - 2008 , 2 terenuri de sport: de fotbal şi handbal , un cabinet de asistenţă psihopedagogică, o grădiniţă- local nou inaugurat în 2008.