Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina
Slatina, Olt

Înscriere învăţământ primar

SCOALA GIMNAZIALA „EUGEN IONESCU” SLATINA, STR. Unirii nr. 1 Slatina, telefon /fax:0349/4116616

e-mailul scolii : scoalaeugenionescu@yahoo.com

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE „EUGEN IONESCU” SLATINA- Str.Crişan nr.14, Bl. GA12 şi nr.16
- Aleea Lalelelor nr.1 -  Bl.FB7, nr.2 – Bl.FB6, nr.3 – Bl. FA13, nr.3A – Bl.FA13AG, nr.4  Bl.FB5, nr.4A     Bl.FA15A, nr.5 – Bl.FA12, nr.6 – Bl.FB4
- Str.Unirii nr.2A – Bl.FA15B, nr.2 Bl.FA16, nr.3 – Bl.FA12, nr.3A – Bl.GA27, nr.3B – GA 28, nr.4 –    Bl.FA17
- Str.Libertăţii nr.6 – Bl.FA14, nr.8 – Bl.GA15C, nr.10 – GA15B, nr.12 – Bl.GA15A, nr.1 Bl.19, nr.3 –   Bl.GA8C, nr.4 – Bl.FA15, nr.5 – Bl.17, nr.7 – Bl.GA8D, nr.9 – Bl.16, nr.11 – Bl.GA8B, nr.13 –   Bl.GA8A, nr.14, nr.15 – Bl.GA8

 

Scoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" Slatina are in proiectul de incadrare functionarea a 3 clase pregatitoare( locuri disponibile 75)

Profesori pentru înv. primar (pentru anul școlar 2018-2019) :

Clasa Pregătitoare A-  CONSTANTIN ALINA OFELIA-25 de elevi

Clasa Pregătitoare B- POPESCU ANI LUMINIȚA-25 de elevi

Clasa Pregătitoare C-cadru didactic pentru  care CA al unitatii de invatamant a întocmit criterii specifice de ocupare a postului-25 de elevi

Locatia: spatiul institutional al unității școlare.

Scoala Gimnaziala”Eugen Ionescu” Slatina nu organizeaza programul “SCOALA DUPA SCOALA”.

Acte necesare pentru înscriere  la clasa pregătitoare:

-cerere -tip de înscriere

-copie și original actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

-copie și original certificatul de naștere al copilului. 

- documentul care atestă dezvoltaea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani după septembrie 2018.

-dosarul medical -vaccinări ,aviz medical integrare în colectivitate,aviz epidemiologic etc.

-alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice

-hot.jud.definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului(numai în cazul  părinților divorțați).

 

Înscrierile/validarea (completarea cererilor on-line) se vor face în perioada 08 martie-26 martie 2018, la secretariatul unității, zilnic în intervalul orar  8,00-18,00 (luni-vineri).

 

”ZIUA PORȚILOR DESCHISE”

sâmbătă, 03 martie 2018 , între orele  10.00-12.00

Vă așteptăm cu drag și vă dorim succes!

 

Director,

Gabriela -Laura  CONSTANTINESCU