Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina
Slatina, Olt

Prezentare

Tel / fax: 0349 416616
E-mail: scoalaeugenionescu@yahoo.com

O parte a virtuţii constă în învăţătura, alta în exerciţiu,
trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat.

Seneca

Şcoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" a fost înfiinţată în anul şcolar 1976-1977 ca şcoală cu clase speciale de gimnastică şi atletism, având şi clase pentru învăţământul primar şi gimnazial fiind numită Şcoala Nr. 8. În anul şcolar 1978-1979 s-au înfiinţat şi clase de volei. Pe parcursul anilor a fost amenajată curtea şcolii iar în anul şcolar 1979-1980 s-a dat în folosinţă sala de sport. Clasele cu program sportiv au fost desfiinţate în anul şcolar 1981-1983.

La 23 mai 1995, şcoala a primit numele dramaturgului EUGEN IONESCU, membru al Academiei Franceze născut în Slatina la 26 noiembrie 1909 şi decedat la Paris la 18 marie 1994. De-a lungul timpului şcoala este condusă de mai mulţi directori, pe care îi amintim:

  • În prezent:
  • Director- Prof. Constantinescu  Gabriela - Laura

Director Adjunct- Prof. Odangiu Cristian-Marian

  • 2012 -2015 , prof. Constanţa POPESCU, cultură civică
  • 2006 - 2012, prof. Ştefan URÂTU, istorie
  • 2005 - 2006, prof. Ilie BOBESCU, limba română
  • 1998 - 2005, prof. Ioan DOBRE, fizică-chimie
  • 1994 - 1998, prof. Vasilica CLENCIU, geografie
  • 1977 - 1994, prof. Gheorghe ŞERBAN, educaţie fizică şi sport

Şcoala are ca scop asigurarea accesului tuturor elevilor la o educaţie de calitate, promovarea valorilor autentice ale spiritualităţii universale şi formarea de personalităţi active, creatoare şi responsabile. În urma hotărârii Ministerului Învăţământului datorită rezultatelor deosebite la învăţătură ale elevilor şcoala a primit titlul de "şcoală de elită".
Elevul de azi este adultul de mâine, iar adultul viitorului trebuie să fie competitiv într-o societate dinamică, trebuie să se poată adapta la cerinţele din ce în ce mai diverse, trebuie să fie capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi trebuie să asigure, prin forţele sale, dezvoltarea societăţii.
Instituţia noastră îşi propune să formeze astfel de elevi prin muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă. Astfel, vom continua să promovăm valori autentice şi vom obţine rezultate de excepţie în competiţiile pe care ni le rezervă viitorul.
Ne dorim ca şcoala noastră să îşi păstreze statutul de cea mai performantă şcoală din oraş.
În prezent, deopotrivă, elevi, părinţi, cadre didactice sunt preocupaţi de realizarea unei calităţi în învăţământul românesc, punându-se accent deosebit pe evaluarea şi asigurarea calităţii superioare a educaţiei.

Cadrele didactice si elevii scolii sunt permanent preocupati de educatia ecologica, fapt demonstrat prin inscrierea in Programul Interna'ional ECO-Scoala in anul 2008, iar in luna iunie 2011 a fost evaluata de comisia de specialitate coordonata de prof. dr. Cornelia Dinca Presedinte al Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie din Romania, in vederea acordarii Steagului Verde si a statutului de Eco-Scoala.

Anul scolar 2011-2012 ne-a adus in scoala STEAGUL VERDE si un nou statut, acela de ECO-SCOALA, distinctie care reprezinta meritul tuturor: elevi, cadre didactice si parinti.

Începând cu anul şcolar 2012-2013 şcoala îşi schimbă titulatura în ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN IONESCU".

Galerie foto

Săli clasa pregătitoare Săli clasa pregătitoare Săli clasa pregătitoare 2016-2017 Sali clasa pregatitoare 2016-2017 Săli clasa pregătitoare Săli clasa pregătitoare Săli clasa pregătitoare 2016-2017 Sali clasa pregatitoare 2016-2017 Informatica Olimpiadele Kaufland Activitati Olimpiadele Kaufland Informatica Olimpiadele Kaufland Activitati Olimpiadele Kaufland