Scoala Gimnaziala Cosereni
Cosereni, Ialomita

Regulament

Şcoala îşi desfăşoară activitatea după regulamentul de funcţionare a învăţământului preuniversitar la care se adaugă regulamentul de ordine interioară, actualizat anual.

Regulamentul de ordine interioara se structureaza pe urmatoarele capitole:

CAP. I OBIECTIVELE GENERALE ALE UNITATII

CAP. II. BAZA LEGALA A FUNCTIONARII UNITATII

CAP. Ill PRINCIPIILE RESPECTATE IN ELABORAREA REGULAMENTULUI

CAP IV ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII

CAP. V RESURSE UMANE

1. Indatoririle directorului

2. Consilierul pentru proiecte si programme educative

3. Consiliul de administratie

4. Consiliul clasei

5. Comisiile metodice

6. Consiliul profesoral

7. Cadrele didactice

8. Profesorul diriginte

9. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii

10.Profesorul de serviciu

11 .Secretariatul

12.Biblioteca

13. Personalul nedidactic

14. Parintii

15. Comitetul de parinti si comitetul reprezentativ al parintilor

16. Cadre didactice cu diverse responsabilitati

17.Repartitia invatatorilor si dirigintilor la clase

18.Reprezentantii Primariei in consiliul de administratie

19. Reprezentantii Gradinitei in consiliul de administratie

20. Consiliul pentru curriculum

CAP.VI  ELEVII- INDATORIRI, DREPTURI, RECOMPENSE, SANCTIUNI

CAP. VII. MOBILITATEA SCOLARA

CAP.VIII MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

CAP. IX  DISPOZITII FINALE