Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Târgovişte
Targoviste, Dambovita

Alte date


OFERTA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE

"CAROL DAVILA", Târgovişte


(pentru anul şcolar 2014-2015 )

Asistent medical generalist (AMG) - 2 clase = 60 locuri

Asistent medical de farmacie (AMF) - 2 clase = 60 locuri

Inscrierea pentru anul  şcolar 2014-2015 se va face :

- incepand cu 1 Iunie;

- Testul de admitere: Septembrie 2014 (se va completa la momentul stabilirii datei concrete)

Conţinutul dosarului de înscriere:

- copie legalizată a Diplomei de Bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat;

- copie foaia matricola liceu;

- copie după buletin sau carte de identitate;

- copie după certificatul de naştere;

- copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

- adeverinţă medicală (RBW) – aviz neuropsihiatric;

- cerere de înscriere, care se completează la depunerea dosarului;

- taxă de înscriere ;

- la înscriere - 1/2 din taxa de şcolarizare;

- dosar cu şină;