Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Târgovişte
Targoviste, Dambovita

Oferta educaţională

OFERTA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE "CAROL DAVILA", Târgovişte


(pentru anul şcolar 2016-2017 )

Asistent medical generalist (AMG) - 2 clase = 60 locuri

Asistent medical de farmacie (AMF) - 2clase = 60 locuri

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare-2 clase=60 de locuri

Inscrierea pentru anul  şcolar 2016-2017 se va face :

- incepand cu 1 aprilie 2016;

Conţinutul dosarului de înscriere:

- Cerere de înscriere (formular TIP, eliberat de Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”);

- Diploma de Bacalaureat (copie legalizată)/ sau adeverinţă de absolvire  sau Certificatul de absolvire a liceului (în original şi copie legalizată);

- Foaie matricolă

- Certificat de naştere (copie);

-Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

- Copie după cartea de identitate;

- Adeverință medicală (eliberată de medicul de familie, aviz psihologic)

- 150 RON taxa de înscriere;

- Un dosar  cu șină.

Înscrierile se fac cu și fără diploma de bacalaureat conform Legii Educației Naționale Art 44. alin. (8 si 9).

FACILITĂȚI   PENTRU   ELEVI:

- Asigurăm curs gratuit de limbă germană -700 ore, urmat de obținerea Atestatului de limbă germană și posibilitatea încheierii unui contract de muncă in Germania

- Asigurăm elevilor acces nelimitat la bibliotecă, sala de lectură și Internet.

-  Participarea la Proiectul Erasmus,

care asigură un schimb de experiență la Institutul medical ESQUIROL  LYON FRANȚA, pentru un stagiu de 3 săptămâni cu finanțare europeană.

-   Răsplătim inteligența prin premiile acordate anual, la concursurile și olimpiadele școlare, prin manuale școlare, cărți de specialitate și echipament medical.

-    Invățământul clinic se desfășoară in spitale, farmacii si Centre medicale, ce asigură ingrijiri la domiciliu.