Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Târgovişte
Targoviste, Dambovita

Examene

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 5086/2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

Art. 6.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie:

- Înscrierea candidaţilor: 4-8 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 11-12 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 13 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 15 iulie 2016;

- Susţinerea proiectului: 18-19 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 20 iulie 2016.

Art. 9.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august:

- Înscrierea candidaţilor: 8-12 august 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 16-17 august 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 20 august 2016;

- Susţinerea proiectului: 22-23 august 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2016.