Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Târgovişte
Targoviste, Dambovita

Prezentare

Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” asigură pregătirea profesională prin cursuri organizate pe niveluri, în scopul formării de asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, la nivelul standardelor naţionale şi europene, în concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul, potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional.

Şcoala are la bază “ Strategia Europeană pentru realizarea sănătăţii pentru toţi”, ce a fost aprobată de reprezentanţii statelor membre europene OMS la cea de-a XIII-a sesiune a comitetului regional.

Rezultatele educaţionale trebuie să-i permită să desfăşoare activităţi în sistemul de sănătate responsabil pentru actele şi faptele sale, care rezultă din exercitarea profesiei.

Şcoala este acreditată conform Hot ARACIP - Nr.1/08.02.2011