Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Simian
Simian, Mehedinti

Consiliul elevilor

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic ,, Tudor Vladimirescu ”

Șimian, Mehedinți                     

                                 BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI SCOLAR

                                                     AL ELEVILOR -2021/ 2022

 

 

 

 MEGAN ALEXANDRU IOSIF

 Președinte

 ODOLBAȘA ANAMARIA

Vicepreședinte 

PÎRNĂU DANIELA COSMINA 

Secretar 

SĂRĂCIN OLIVIA ALEXANDRA 

 Director departament Cultură-educație-programe școlare

ODOLBAȘA ANAMARIA 

Director departament Avocatul elevului

ARNĂUTU ALEXANDRU 

 Director departament Sport și programe de tineret

ARMAȘU FELICIA 

 Director departament Concursuri școlare și extrașcolare

GIURONIU MIHAELA

 

 Director departament Mobilitate-informare-formare-consiliere

 

 

 Director, Husarciuc julieta                         Responsabil,

                                    Consilier educativ , Hamdi Mirela Denisa