Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Simian
Simian, Mehedinti

Prezentare

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

·         Link PROF - Ministerul Educatiei: https://www.edu.ro/PROF

 

 

 

Link catre Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti: http://isj.mh.edu.ro

Link catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice: http://edu.ro

 

Proiectul PROF- Profesionalizarea carierei didactice

Site-ul proiectului PROF:

 https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

 

Link PROF - Ministerul Educatiei: 

https://www.edu.ro/PROF

LOGO:

image.png

 

 PREZENTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”TUDOR VADIMIRESCU”

Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” este situat în comuna Şimian, judeţul Mehedinţi şi asigură servicii de educaţie pentru elevii din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

Dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucrul în echipă, comunicare și creativitate pentru un învățământ de calitate.

VIZIUNEA CONDUCERII LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU” ȘIMIAN:

DINAMISM, ATITUDINE, COMPETENȚĂ, INVENTIVITATE, ATAȘAMENT

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

Misiunea şcolii noastre este aceea de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţine, prin dezvoltarea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală – elevi – părinţi - comunitate locală, raportându-se permanent la standardele, valorile şi practicile din Uniunea Europeană. 

 

Prin specializarile diversificate oferite elevilor, tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician în industria alimentară, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, mecanic agricol, ospatar (chelner)-vânzător în unități de alimentație, bucătar, tehnician tehnolog mecanic, tehnician pentru panificatie, maistru mecanic, şcoala  atrage tineri din judeţul Mehedinţi, dar şi din judeţele învecinate Dolj, Gorj şi Caraş-Severin.

Baza materială este formată din 17 săli de clasă din care 10 clase sunt dotate cu tabla inteligenta, calculator conectat la internet si videoproiector, 2 laboratoare de informatică cu 50 calculatoare noi conectate la internet, 1 laborator biologie, 1 laborator chimie, 1 laborator fizică, 1 laborator de patiserie, 2 ateliere lăcătuşerie, 1 atelier de motoare, 1 bibliotecă cu 10000 volume, 1 cabinet de protecţia muncii, 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică, un internat cu capacitatea de 120 de locuri, 1 sală de sport, 1 sală de mese, 1 sală de lectură, 2 tractoare cu remorcă, 1 Dacia Sandero, 1 Dacie Break, 1 Dacie Berlină.

Unitatea şcolară deține o bază sportivă foarte bună care constă într-o sală de sport şi terenuri sportive de handbal si fotbal cu iarbă artificială şi iluminare nocturnă care permit organizarea de competiţii sportive.

Liceul nostru are autorizaţie pentru Şcoala de şoferi şi este calificat să organizeze şi să desfăşoare activitatea de pregătire a elevilor în vederea obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor pentru categoriile B si Tr (tractor).

Elevii care urmează cursurile Școlii profesionale cu specializarea Mecanic agricol efectuează în mod gratuit orele conducere auto pentru carnetele B și Tractor.