Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Simian
Simian, Mehedinti

Informaţii utile

 

NR . 747/15.03.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 15.03.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 08.03.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 08.03.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă cererea cu nr. 721 din 11.03.2022;

Art.2 Se aprobă cererea cu nr. 628 din 09.03.2022;

Art.3 Se aprobă cererea cu nr. 730 din 14.03.2022;

Art.4 Se respinge cererea cu nr. 729 din 14.03.2022;

Art.5 Se aprobă cererea cu nr. 707 din 10.03.2022;

Art.6 Se aprobă cererea cu nr. 709 din 10.03.2022;

Art.7 Se aprobă propunerea de constituire a Comisiei de Admitere în învățământul profesional pentru anul școlar 2022- 2023.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 690/08.03.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 08.03.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 08.03.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 08.03.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă suplimentarea Statului de funcții; 1 post bucătar, 1 post îngrijitor.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

 NR . 642/04.03.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 04.03.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 04.03.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 04.03.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă referatul cu nr. 372 din 07.02.2022;

Art.2 Se aprobă referatul cu nr 563 din 25.02.2022;

Art.3 Se aprobă transferul elevului Botgros Ionuț venit de la Liceul Teoretic Doctor Victor Gomoiu, Vînju Mare.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 608/01.03.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 01.03.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 01.03.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 01.03.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă încheierea de parteneriate cu Școala Gimnazială Cerneți și Școala Gimnazială Husnicioara, în conformitate cu prevederile art.3 din Anexa 2 la OME 3062/25.01.2022;

Art.2 Se aprobă referatul cu nr 593 din 01.03.2022;

Art.3 Se aprobă referatul cu nr. 516 din 17.02.2022.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 478/10.02.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 10.02.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 10.02.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.02.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă modificarea orarului pentru data de 16.02.2022 pentru orele de zi și seral după cum urmează: orele de dimineață se vor desfășura în intervalul orar 13:00 – 16:00 și respectiv 16:00 – 19:00 pentru orele de seral. Ora este de 30 min. cu pauză de 5 min.;

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 180/27.01.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 27.01.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 27.01.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.01.2022;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă Proiectul Planului de Încadrare penru anul școlar 2022-2023;

Art.2 Se stabilește și se aprobă modul de recuperare a orelor suspendate datorită grevei generale din data de 19.01.2022.

            Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 139/20.01.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 20.01.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 20.01.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.01.2022;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă cererea cu nr. 73 din 13.01 2022;

Art.2 Se aprobă calificativele pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar 2021/2022;

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 53/12.01.2022

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 12.01.2022

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 12.01.2022;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.01.2022;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă lista de achiziții în vederea solicitării de fonduri de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Art.2 Se aprobă temele pentru examenul de certificare a calificărilor profesionale și a îndrumatorilor de proiecte NIVEL 4, sesiunea mai-iunie 2022;

Art.3 Se aprobă pachetul de CDL-uri pentru anul școlar 2022-2023;

Art.4 Se aprobă cererea de transfer a elevului Armașu Filip Florin Georgian, venit de la Colegiul Tehnologic “Lorin Sălăgean“.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 2455/27.12.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 27.12.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 27.12.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.12.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă referatului cu nr.2340 din 15.12.2021;

Art.2 Se aprobă referatului cu nr. 2402 din 20.12.2021;

            Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 2976/06.12.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 06.12.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 06.12.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.12.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă referatul cu nr. 2977 din 06.12.2022.

            Art.2 Se aprobă solicitarea M.A.D.R. cu privire la redistribuirea sumelor pe categorii de cheltuieli în vederea dotării atelierelor, în baza contractului de finanțare nr. 860/09.06.2021.

.           Președinte Consiliul de Administrație,         Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 2976/03.12.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 03.12.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 03.12.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 03.12.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă Graficul de recuperare a orelor din 29.11.2021;

            Art.2 Se stabilește și se aprobă Graficului de recuperare cu câte o oră în plus pe zi pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar, conform Decret nr. 1239/26.11.2021;

            Art.3 Se aprobă tematica pentru proba scrisă pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal, sesiunea februarie 2022;

            Art.4 Se aprobă temele pentru proba practică pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal, sesiunea februarie 2022.

            Președinte Consiliul de Administrație,        Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 2927/22.11.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 22.11.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 22.11.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.11.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă cifra de școlarizare pentru anul școlar 2022/ 2023.

Art.2 Se aprobă decizia de efectuare a testelor antigen noninvazive din salivă la domiciliul elevilor, conform O.M.E. și ministrului sănătății interimar nr. 5338/ 2015/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS- COV2.

            Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Julieta Husarciuc                                           Alina Daniela CIOBANU

NR . 2866/11.11.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 78 DIN 11.11.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 11.11.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.11.2021;

Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă cererea nr. 2864 din 11.11.2021 de solicitare de documente necesare susținerii inspecției finale pentru obținerea gradului didactic I în învățământ.

  Art.2 Se aproba anexele 11a si 11b privind organizarea rețelei școlare 2022/2023

              Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Julieta HUSARCIUC                                          Alina Daniela CIOBANU

NR . 2834/05.11.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 05.11.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 05.11.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05.11.2021;

Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă concediile de odihnă pentru cadrelor didactice, conform Ordinului de Ministru nr. 1064/05.11.2021.

              Președinte Consiliul de Administrație,         Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Julieta HUSARCIUC                                        Alina Daniela CIOBANU

NR . 2807/29.10.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 29.10.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 29.10.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.10.2021;

Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalului didactic auxiliar și nedidactic.

              Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 2749/22.10.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 22.10.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 22.10.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 și a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.10.2021;

Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă cererea nr 2747 din 22.10.2021 pentru achiziționarea a 4 acumulatori de 180A 12V și a 10 bucăți de prelungitoare.

            Art.2 Se aprobă concediile de odihnă pentru cadrelor didactice.

              Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 2731/20.10.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

 loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 74 DIN 20.10.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți,  întrunit în ședința din 20.10.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările  și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.10.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă referatul nr.2650 din 11.10.2021 cu privire la solicitarea achiziționării de rechizite.

            Președinte Consiliul de Administrație,          Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                     Alina Daniela CIOBANU

NR . 2585/06.10.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 06.10.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 06.10.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.10.2021;

Hotărăște:

            Art.1 Se aprobă componența Comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante pe parcursul anului școlar 2021- 2022;

            Art.2 Se aprobă solicitarea de achiziționare a 12 televizoare pentru internatul liceului;

          Art.3 Se aprobă fișa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

         Art.4 Se aprobă Graficul unic de monitorizare și control și Graficul ședințelor Consiliului de administrație pe anul școlar 2021/ 2022.

            Președinte Consiliul de Administrație,        Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 2474/23.09.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 23.09.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 23.09.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.09.2021;

Hotărăște:

           Art.1 Se aprobă repartizarea orelor la plata cu ora în anul școlar 2021-2022.

            Președinte Consiliul de Administrație,           Secretar Consiliul de Administrație,

             Prof. Iulia ONCERIU                                                   Alina Daniela CIOBANU

NR . 2318/20.09.2021

                   Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 20.09.2021

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 20.09.2021;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.09.2021;

Hotărăște:

           Art.1 Se aprobă regulamentul C.E.A.C. pentru anul școlar 2021-2022;

Art.2 Se aprobă programul de funcționare al unității pentru anul școlar 2021-2022;

Art.3 Se aprobă cererea doamnei secretar Viașu Rodica în care se solicită trecerea de la nivelul secretar III studii superioare la nivelul secretar II studii superioare ;

Art.4 Se aprobă comisia de Burse profesionale, comisie votată in Consiliul profesoral din data de 20.09.2021;

           Art.5 Se aprobă Organigrama unității de învățământ;

Art.6 Se aprobă orarul pentru anul școlar 2021-2022

Art.7 Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“;

Art.8 Se aprobă măsurile de siguranță în școală pentru elevi, măsuri votate în Consiliul profesoral din data de 20.09.2021

Art.9 Se aprobă graficul de serviciu pe semestrul I în anul școlar 2021-2022, grafic votat în Consiliul profesoral din data de 20.09.2021;

NR. 353/06.februarie.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 06.02.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 06.02.2020;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.02.2020;

Hotărăște:

Art. 1 – Avizarea componenței comisiei de admitere în învățământul profesional de stat, în anul școlar 2020-2021:

 1. Președinte – prof. LETINCA VERGICĂ
 2. Vicepreședinte – prof. MIMIȘ FLORENTINA
 3. Secretar – ENACHE VALENTINA
 4. Membru – prof. MICLĂU MARIA
 5. Membru – prof. RĂVEANU GEORGETA
 6. Membru – prof. CINTEZĂ NICOLETA ELENA
 7. Membru – prof. Instr.practică – ROBU VIOLETA LAVINIA
 8. Membru – prof. ONCERIU IULIA
 9. Membru – prof. HUSARCIUC JULIETA
 10. Asistent – prof. SEMEN VALENTIN ALEXANDRU
 11. Asistent – prof. GEOL LIVIA
 12. Asistent – prof. HAMDI MIRELA DENISA
 13. Asistent – prof. IACOV RALUCA GABRIELA

Art. 2 – Aprobarea opțiunilor pentru temele proiectelor candidaților examenului de certificare a calificării profesionale, nivel 4, precum și a îndrumătorilor de proiect, în sesiunea iunie 2020, astfel:

-          Pentru calificarea TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, prof. CINTEZĂ NICOLETA ELENA;

-          Pentru calificarea TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI, prof. ILIE VIRGINIA SIMONA;

-          Pentru calificarea TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, prof. RĂVEANU GEORGETA și prof. ONCERIU IULIA.

Art. 3 – Se ia act de adresa S.C. ”DONAU RESORT” S.R.L., loc. Drobeta Tr.Severin, prin care se aduce la cunoștință retragerea reprezentanților societății din Consiliul de administrație, pe motive de schimbarea domiciliului, și anume, d-na TRUȘCĂ ANTONIA LIDIA și ARBĂNAȘI IULIANA.

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

 

NR. 318/04.februarie.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 04.02.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 04.02.2020;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 04.02.2020;

Hotărăște:

Art. 1 – I se dă acordul de menținere în activitate ca titular, a domnului prof. BRIHAC CONSTANTIN, în funcția didactică, în anul școlar 2020-2021, până la 3 ani peste vârsta de pensionare.

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

NR. 297/30.ianuarie.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 30.01.2020

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 30.01.2020;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.01.2020;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea ”Proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021”, conform OMEC nr. 5259/12.11.2019.

Art. 2 – Aprobarea pachetului CDL-uri pentru anul școlar 2020-2021.

Art. 3 – Acordarea calificativelor la personalul nedidactic:

Baraitar Floarea-îngrijitor-foarte bine, Bolfă Ion-muncitor-foarte bine, Fulga Ghizela-îngirjitor-foarte bine, Gogonea Mihaela-îngrijitor-foarte bine, Lăpădat Marian-muncitor-foarte bine, Limbosu Rodica-îngrijitor-foarte bine, Mitroi Liliana-magaziner-foarte bine, Gradoe Eugen-muncitor-foarte bine, Stochițoiu Elena-spălătoreasă-foarte bine, Șelevărdeanu Petre-muncitor-foarte bine.

Art. 4 – S-au stabilit ca supraveghetori la examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5,

Sesiunea ian.-febr. 2020, următoarele cadre didactice: Cinteză Nicoleta Elena, Robu Violeta Lavinia, Ciobanu Alina Daniela, Geol Livia, Vladimirescu Mioara Daniela, Iacov Raluca Gabriela.

            Art. 5 – Prezentarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale (bacalaureat, competențe profesionale, admitere în anul școlar 2020-2021 și a Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021).

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

 

 

 

NR. 2821/20.decembrie.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 20.12.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 20.12.2019;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.12.2019;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea concediului de odihnă pentru personalul nedidactic: Fulga Ghizela, Gogonea Mihaela, Mitroi Liliana, Stochițoiu Elena, Limbosu Rodica, Baraitar Floarea, pentru personalul didactic auxiliar: Busuioc Cristiana Mihaela, Letinca Eofrosina Margareta, Oșca Constantin, Viașu Rodica, Sărăcin George și pentru personalul didactic: Blagoe Mariana Mădălina, Brihac Constantin, Cinteză Nicoleta Elena, Ciobanu Alina Daniela, Coricovac Camelia Costina, Cotigă Emil, Crăineanu Cristina, Franț Ion, Geol Livia, Hamdi Mirela Denisa, Husarciuc julieta, Iacov Raluca Gabriela, Ilie Virginia Simona, Istratie Viorica, Lolea Florentina Constanța, Lungu Roxanda, Miclău Maria, Mimiș Florentina, Morar Rodica, Nuhaiu Teodor, Oander Aurel Dumitru, Ocneanu Aneta, Onceriu Iulia, Pănescu Sevastian, Răveanu Georgeta, Robu Violeta Lavinia, Semen Valentin Alexandru, Tudora Nicolae, Tuică Liana, Vasilică Afrodita, Vișan Emilia și Vladimirescu Mioara Daniela.

Art. 2 – Aprobarea temelor de proiect pentru nivelul 4.

Art. 3 – Aprobarea Programării concediului de odihnă a cadrelor didactice an școlar 2019-2020.

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

       Secretar Consiliul de administrație,

       Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

 

 

NR. 2695/05.decembrie.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 05.12.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 05.12.2019;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05.12.2019;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea cererii de transfer a elevului BONCULESCU VALERIU CLAUDIU, pentru clasa a IX-a, curs zi, școală profesională, anul școlar 2019-2020, venind de la Școala Profesională Specială, loc. Buziaș, jud. Timiș, precum și a elevei ANGHEL MĂDĂLINA, pentru clasa a XI-a, curs zi, anul școlar 2019-2020, venind de la Liceul Tehnologic ”Dierna”, loc. Orșova, jud. Mehedinți.

Art. 2 – Aprobarea cererii de învoire colegială a d-nei prof. MICLĂU MARIA.

Art. 3 – Aprobarea monitorului pentru cele 3 fluxuri, din proiectul ERASMUS+, nr. 2019-1-RO01-KA102-061595, în persoana domnului director, prof. LETINCA VERGICĂ, responsabil de proiect.

Art. 4 – Aprobarea Tematicii pentru proba scrisă, pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal, pentru calificările TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC, TEHNICIAN PENTRU PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE, MAISTRU MECANIC și MAISTRU MECANIC AGRICOL, sesiunea ian.-febr.2020.

Art. 5 - Tematicii pentru proba practică, pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului postliceal, pentru calificările TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC, TEHNICIAN PENTRU PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE, MAISTRU MECANIC și MAISTRU MECANIC AGRICOL, sesiunea ian.-febr.2020.

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”

NR. 2493/13.noiembrie.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 11.11.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 11.11.2019;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.11.2019;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea PAS pentru 2019-2024.

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”

NR. 2465/06.noiembrie.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 06.11.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 06.11.2019;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 06.11.2019;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea profesorilor însoțitori pentru elevii care își desfășoară stagii de pregătire practică în PORTUGALIA, în proiectul ERASMUS+, nr. 2019-1-RO01-KA102-061595, și anume:

-          Prof. MIMIȘ FLORENTINA

-          Laborant, LETINCA EOFROSINA MARGARETA

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA

NR. 2356/24.10.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “ Tudor Vladimirescu “,

loc. Șimian, jud. Mehedinți

HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 24.10.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu“, loc. Șimian, jud. Mehedinți, întrunit în ședința din 24.10.2019;

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordinului nr. 3160/2017 din 01.februarie.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014si a procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.10.2019;

Hotărăște:

Art. 1 – Aprobarea Programului de finanțare 2020, conform Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, de către M.A.D.R., conform anexei 1.

Art. 2 – Proiectul Planului de școlarizare 2020-2021:

-          1 clasă IX liceu zi – industrie alimentară

-          1 clasă IX șc.profesională – mecanică

-          1 clasă IX șc.profesională – turism și alimentație

-          1 clasă IX seral – mecanică

-          1 clasă XI seral – industrie alimentară

-          1 clasă XI seral – protecția mediului

-          1 clasă anul I șc.postliceală – mecanică

-          1 clasă anul I șc. Postliceală – industrie alimentară

-          1 clasă anul I șc. Maistri - mecanic

Președinte Consiliul de administrație,

Prof. LETINCA VERGICĂ

Secretar Consiliul de administrație,

Secretar-șef, ENACHE VALENTINA