Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Simian
Simian, Mehedinti

Oferta educaţională

OFERTA EDUCATIONALA

2024-2025

 

 

 

Școala profesională cu durata de trei ani-clasa IX

1 clasă Mecanic agricol - 24 elevi

0,5 clasă Ospătar (chelner)-vânzător în unități de alimentație -12 elevi

0,5 clasă Bucătar - 12 elevi

0,5 clasă Brutar patiser preparator produse făinoase - 12 elevi

0,5 clasă Preparator produse din carne și pește - 12 elevi

 

Liceu seral clasa IX

1 clasă Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații

1 clasa Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Liceu seral clasa XI

1 clasă Tehnician ecolog si protecția calității mediului

1 clasă Tehnician în industria alimentară

 

Școala postliceală-cu durata de 1,5 ani

1 clasă Tehnician tehnolog mecanic

1 clasă Tehnician tehnolog pentru panificație și produse făinoase

 

Școala de maiștri-cu durata de 1,5 ani

1 clasă Maistru mecanic

1 clasă Maistru mecanic agricol

 

 

Elevii de liceu zi și școala profesională beneficiaza de bursa de merit în valoare de 450 lei lunar

Elevii de liceu zi și școala profesională pot beneficia de bursa socială în valoare de 300 lei.

Elevii de la școala profesională primesc Bursa Tehnologică în valoare de 300 lei dacă numărul de absențe pe lună este mai mic de 10 absențe.

 Absolvenţii de școală profesională beneficiaza de:
certificate de competențe profesionale pentru meseria de Mecanic agricol;
- permis de conducere categoriile B si Tr (Tractor) GRATUIT, costurile fiind suportate de liceu.

 

 

Descrierea calificării profesionale : Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

Tehnicianul  mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  realizează lucrări de montare întreţinere şi reparare pentru orice maşină, utilaj, instalaţie, din domeniul industrial, indiferent de domeniul de activitate al intreprinderii industriale.

Atribuţii:

– Îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice;

– Asigura funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor;

– Concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite;

– Estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei;

– Asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor;

– Identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii.

Raporturi de muncă:

După absolvirea şcolii activitatea se poate desfăşura:

– ca angajat cu contract individual de muncă în atelierele mecanice ale oricărei unităţi economice cu activitate în domeniul construcţiei de maşini, în unităţile economice producătoare de produse industriale şi bunuri de consum din domeniul mecanic,

– ca angajat în ateliere de construcţii metalice ;

– ca persoană fizică autorizată în atelierul mecanic proprietate personală.

 

Descrierea specializării ”TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”, ȘIMIAN, MEHEDINȚI

 

 

 

PROFIL:                                                                            RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:                                         INDUSTRIE ALIMENTARĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ:                                                   TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tehnicianul în industria alimentară este lucrătorul calificat să lucreze într-o gamă largă de domenii aparținând industriei alimentare.

Aceștia pot activa în următoarele tipuri de unități, atât ca lucrători, cât și ca vânzători:

-mori

-fabrici de pâine, patiserii, cofetării

-fabrica de prelucrare a laptelui cu obținerea de brânzeturi

-unități de procesare a cărnii

-fabrici de bere

-îmbutelierea vinului

-fabrici de băuturi alcoolice și răcoritoare

-fabrici de prelucrare a legumelor și fructelor

-fabrici de zahăr, ulei și altele.

Pe parcursul celor 4 ani, elevii vor studia, pe lângă disciplinele de cultură generală, un complex de discipline de specialitate în sistem modular, prin care vor dobândi cunoștințe și își vor dezvolta abilitățile necesare practicării cu succes și responsabilitate a meseriei alese.

Astfel, elevii noștri vor dobândi abilități de comunicare profesională și vor cunoaște elemente de etică profesională, pentru asigurarea serviciilor de calitate în domeniul industriei alimentare.

Pentru a înțelege mecanismele de funcționare a unităților de industrie alimentară, elevii vor deprinde modul de aplicare a metodelor, procedeelor și principiilor contabilității, stăpânind astfel conceptele de bază ale acesteia și dobândind abilități care să le permită desfășurarea de activități în producția de alimente.

Pregătirea elevilor în domeniul calificării se realizează prin parcurgerea și acumularea de rezultate ale învățării tehnice specializate care le vor permite să deruleze activități de producere industrială a alimentelor și să respecte normele de igienă și de sănătate și securitate în muncă.

Pentru o racordare eficientă la condițiile de lucru din unitățile de industrie alimentară, elevii se inițiază în activitatea practică de specialitate la partenerii noștri de practică:

-Cora S.A.

-brutăria SC VLĂDUŢU &COMPANY PROD COM SRL

- SC GEN ALI SRL

- BĂLULESCU GABRIELA INTREP. INDIVIDUALĂ

- SC ABATOR COSTIPROD 2000 SRL

- SC SLY-RO SRL

Competențe cheie pe care elevii noștri de la specializarea ”Tehnician în industria alimentară” le dobândesc pe parcursul studiilor, vor determina conturarea unei personalități complexe care va facilita inserarea pe piața muncii, ori continuarea traseului educațional prin studii postliceale sau universitare de licență:

 1. Comunicare în limba română
 2. Gândirea critică și rezolvarea de probleme
 3. Managementul relațiilor interpersonale
 4. Utilizarea calculatorului și prelucrarea informațiilor
 5. Comunicare
 6. Dezvoltarea carierei profesionale
 7. Procesarea datelor numerice
 8. Inițierea unei afaceri
 9. Conducerea calității în industria alimentară
 10. Controlul proceselor biochimice din industria alimentară
 11. Aplicarea măsurilor de igienă și protecția mediului în industria alimentară
 12. Procese tehnologice în industria alimentară
 13. Marketing în industria alimentară
 14. Planificarea proceselor tehnologice în industria alimentară
 15. Tehnologii specifice în industria alimentară extractivă
 16. Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă
 17. Tehnologii specifice ale produselor de origine animală
 18. Tehnologii specifice de prelucrare a legumelor și fructelor
 19. Tehnologii specifice de obținere a produselor de morărit și panificație

Complexitatea pregătirii în cadrul profilului este susținut de numărul mare al elevilor implicați în diferite activități extracurriculare, concursuri și olimpiade școlare și de numărul mare de premii obținute.

 

Descrierea speciaizării TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

Ce înveți?

 • Realizezi teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, inclusiv cele care afectează sănătatea
 • Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri ale aparatelor de poluare a aerului și apei
 • Urmărești factorii de mediu: apă, aer, sol și gradul de poluare al acestora
 • Te specializezi în dezvoltarea durabilă și în agriculturaecologică
 • Lucrezi cu programe informaționale și de monitorizare a tot ceea ce înseamnă impact asupra mediului
 • Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate
 • Urmărești modul de gestionare a deșeurilor de muncă și organizare a muncii